Memahami Iklan dan Contoh, Objektif, Karakteristik, Syarat, dan Jenis Iklan

Memahami Pengiklanan adalahIlustrasi Pengiklanan melalui Jaruma.net

Memahami Pengiklanan Secara Umum

Apa yang dimaksudkan dengan iklan? Memahami Pengiklanan adalah bentuk maklumat yang dilakukan oleh seseorang, agensi / agensi, atau syarikat, yang kandungannya adalah mesej menarik mengenai produk atau perkhidmatan yang ditujukan kepada orang ramai. Tujuan dan tujuan pengiklanan adalah untuk meyakinkan / mendorong orang ramai untuk berminat menggunakan produk / perkhidmatan yang ditawarkan.

Biasanya iklan diletakkan di pelbagai media sehingga dilihat oleh banyak orang, baik media luar talian dan media dalam talian. Sebilangan media ini termasuk surat khabar, majalah, tabloid, televisyen, laman berita, blog, media sosial, mesin pencari, dan tempat awam.

Secara umum, iklan berbentuk maklumat bukan peribadi mengenai produk atau perkhidmatan, syarikat, jenama dan lain-lain, dengan pampasan untuk kos tertentu. Semua komunikasi dalam bentuk iklan bertujuan untuk menarik perhatian atau meyakinkan orang lain untuk membeli atau melakukan sesuatu yang menguntungkan pembuat iklan.

Baca juga: Definisi Promosi

Definisi Iklan Menurut Pakar

Untuk lebih memahami maksud pengiklanan , kita dapat merujuk kepada pendapat beberapa pakar. Berikut adalah definisi iklan menurut pakar:

1. Courtland L. Bovee

Menurut Courtland L. Bovee, gagasan pengiklanan adalah komunikasi bukan peribadi yang biasanya dibayar dan bersifat persuasif mengenai produk, perkhidmatan, atau idea dari penaja yang diterbitkan melalui pelbagai media.

2. Kotler

Menurut Kotler, pengertian iklan adalah bentuk penyampaian dan promosi barang, perkhidmatan, dan ide, bukan secara pribadi oleh penaja tertentu, yang untuk paparannya biasanya harus membayar untuk media.

3. Rhenald Kasali

Menurut Rhenald Kasali, definisi iklan adalah mesej yang menawarkan produk / perkhidmatan yang ditujukan kepada khalayak melalui media.

4. Kamus Besar Bahasa Dunia (KBBI)

Menurut KBBI, definisi iklan adalah mesej atau berita yang bertujuan untuk mendorong, meyakinkan masyarakat umum agar berminat dengan barang / perkhidmatan yang ditawarkan.

Tujuan Pengiklanan

Seperti yang dijelaskan dalam definisi iklan di atas, secara umum tujuan pengiklanan adalah untuk meyakinkan atau mendorong orang lain untuk berminat menggunakan produk / perkhidmatan. Merujuk kepada definisi iklan di atas, tujuannya adalah seperti berikut:

 1. Memberi maklumat kepada orang ramai mengenai produk atau produk perkhidmatan, jenama, syarikat, atau idea. Iklan menggunakan bahasa persuasif dengan menonjolkan kelebihan produk / perkhidmatan yang ditawarkan.
 2. Mempengaruhi orang lain yang menjadi sasaran pasaran untuk menggunakan dan membeli produk atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada mereka.

Faedah Pengiklanan

Iklan tidak akan pernah wujud sekiranya tidak menguntungkan pengiklan. Secara umum terdapat beberapa kelebihan iklan yang dapat diperoleh oleh pengiklan, yaitu:

 1. Produk atau perkhidmatan yang diiklankan akan dikenali atau lebih popular di masyarakat luas.
 2. Pelanggan baru meningkat, sehingga meningkatkan angka penjualan produk / perkhidmatan yang diiklankan.
 3. Keuntungan pengiklan akan meningkat kerana penjualan produk / perkhidmatan yang diiklankan.
 4. Meningkatkan kesedaran jenama mengenai jenama di komuniti yang lebih luas supaya orang mengenal pasti produk mereka dengan mudah.

Baca juga: Definisi Penjenamaan

Ciri-ciri Iklan

Mudah mengenali iklan. Dengan mengenali ciri-cirinya, kita dapat mengetahui sama ada mesej atau maklumat adalah iklan atau tidak.

Berikut adalah ciri-ciri pengiklanan secara umum:

 1. Maklumat atau mesej yang disampaikan secara komunikatif dan bermaklumat
 2. Iklan menggunakan kata-kata persuasif untuk menjadikannya lebih menarik bagi orang lain.
 3. Gunakan perkataan ( diksi ) atau bahasa yang sesuai, logik, sopan, dan mudah difahami oleh orang ramai atau pasaran sasaran.
 4. Terangkan mengenai produk / perkhidmatan dan bagaimana produk / perkhidmatan berfungsi.

Syarat Pengiklanan

Kemunculan iklan tidak hanya berlaku. Agar iklan menjadi baik mesti mengandungi syarat-syarat berikut:

 1. Iklan mesti objektif, berkadar dan jujur.
 2. Iklan mesti mengandungi maklumat yang jelas, ringkas, dan mudah difahami oleh masyarakat umum.
 3. Iklan harus dikemas sedemikian rupa untuk menarik perhatian dan minat orang ramai.
 4. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan, menyakiti, atau merendahkan pihak / produk lain.

Baca juga: Memahami Rancangan Pemasaran

Jenis / Jenis Iklan

Terdapat begitu banyak jenis iklan yang dapat kita lihat setakat ini. Berikut ini menerangkan jenis iklan berdasarkan kandungan, media, dan sifat iklan:

A. Jenis Iklan Berdasarkan Kandungan

1. Pemberitahuan Iklan (Pengumuman)

Jenis iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian khalayak tertentu melalui maklumat atau pemberitahuan. Contoh notis iklan:

 • Iklan berita duka
 • Iklan perjumpaan alumni sekolah

2. Iklan Tawaran (Perdagangan)

Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan barang atau perkhidmatan kepada masyarakat umum. Contoh iklan tawaran:

 • Mengiklankan tawaran barang / produk, seperti beg, kasut, telefon pintar, dan lain-lain.
 • Penawaran perkhidmatan iklan, seperti perkhidmatan kurier, perkhidmatan perubatan alternatif, dan lain-lain.
Jenis Iklan Berdasarkan KandunganContoh Iklan Samsung S4 melalui Pinterest.com

3. Iklan Perkhidmatan Awam

Jenis iklan ini bertujuan untuk memberi maklumat dan pencerahan kepada orang ramai mengenai isu atau perkara tertentu. Pengumuman perkhidmatan awam dibuat oleh agensi atau agensi kerajaan atau organisasi bukan keuntungan.

B. Jenis Iklan Berdasarkan Media Yang Digunakan

1. Iklan Cetak

Iklan jenis ini dipasang pada media yang menggunakan teknik mencetak, sama ada dalam bentuk laser, percetakan skrin, letterpress, dan lain-lain. Contoh iklan cetak yang sering kita lihat di surat khabar, majalah, tabloid, poster, pelekat, dan sebagainya.

2. Iklan Elektronik

Jenis iklan ini menggunakan media berasaskan peranti elektronik seperti radio, televisyen, filem, dan media digital interaktif (internet). Berikut adalah beberapa iklan elektronik ini:

 • Iklan radio : Iklan radio hanya dapat didengar kerana hanya audio. Contoh iklan radio adalah Ad-lib, Spot, dan Penaja Program.
 • Iklan televisyen : Iklan televisyen mempunyai unsur suara, gambar, gerakan dan teks, menjadikannya lebih menarik bagi penonton. Beberapa contoh iklan televisyen adalah Live Action, Animation, Stop Action, Music, Program Sponsor, Running Text, Backdrop, Credit Title, Ad-lib, Ad Promos, dan Superimposed.
 • Iklan filem : iklan filem dapat dilihat ketika kita melihat filem / pawagam. Biasanya iklan muncul sebelum filem bermula di mana bentuk iklan adalah aksi langsung, dan sokongan .
 • Iklan media digital interaktif : jenis iklan ini muncul di pelbagai media dalam talian dengan banyak pengunjung. Beberapa jenis iklan di media digital termasuk Banner & Button, Laman Web, Tajaan, Pemasaran Mesin Pencari, Pemasaran E-mel, Iklan Pengelasan, Pemasaran Media Sosial, dan lain-lain.
 • Iklan luar : iklan jenis ini adalah iklan elektronik yang berada di luar rumah dan kedudukannya kelihatan kepada orang ramai. Beberapa contoh iklan luaran adalah iklan transit, papan iklan mudah alih, piawaian luar, paparan, dan lain-lain.

C. Jenis Iklan Berdasarkan Tujuan

Iklan berdasarkan tujuannya dapat dibahagikan kepada dua, iaitu iklan komersial dan iklan bukan komersial.

1. Iklan Komersial

Tujuan iklan komersial adalah untuk mencari keuntungan ekonomi, atau untuk meningkatkan penjualan. Jenis iklan komersial boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu:

 • Pengiklanan pengguna : bertujuan untuk pengguna akhir (pengguna akhir) produk.
 • Iklan Perniagaan : ditujukan kepada mereka yang dapat memproses atau menjual produk yang diiklankan kepada pengguna akhir.
 • Iklan Profesional : dimaksudkan untuk segmen tertentu, iaitu profesional.

2. Iklan Bukan Komersial

Jenis iklan bukan komersial ini umumnya dibuat untuk tujuan memberikan maklumat, permintaan, dan pendidikan kepada orang ramai. Iklan ini bukan untuk faedah ekonomi, tetapi untuk faedah sosial untuk semua orang.

Kelebihan iklan tersebut adalah adanya pengetahuan, kesedaran, sikap, dan perubahan tingkah laku orang terhadap isu yang diiklankan. Contoh iklan masyarakat termasuk kempen keluarga berencana, iklan mengenai kepentingan pendidikan, iklan mengenai bahaya merokok, iklan mengenai pemanasan global, iklan mengenai bahaya denggi, dan lain-lain.

Baca juga: Memahami Pemasaran

Di atas adalah penjelasan ringkas mengenai definisi umum dan komprehensif pengiklanan, tujuan dan faedah pengiklanan, ciri dan syarat pengiklanan, dan jenis iklan. Semoga bermanfaat.

Artikel Berkaitan