Penyelidikan Pasaran: Memahami Definisi, Tujuan, Jenis dan Contoh Penyelidikan Pasaran

Memahami Penyelidikan Pasaran

Penyelidikan pasaran adalah aktiviti penyelidikan yang dilakukan di bidang pemasaran. Kegiatan ini dapat memberikan maklumat atau gambaran keseluruhan mengenai jenis produk dan perkhidmatan baru yang dapat memberi keuntungan kepada perniagaan.

Mengenai produk dan perkhidmatan yang sudah ada, penyelidikan pasaran ( market research ) dapat memberikan informasi dan gambaran umum mengenai tahap kepuasan pelanggan terhadap sebuah syarikat.

Baiklah, artikel ini akan membincangkan secara lengkap perkara yang berkaitan dengan penyelidikan pasaran. Mengenai beberapa perkara yang anda dapat dari artikel ini, termasuk:

 • Pertama, anda akan memahami apa itu penyelidikan pasaran dan bagaimana ia berbeza dengan penyelidikan pemasaran.
 • Kedua, anda akan mengetahui jenis penyelidikan pasaran.
 • Ketiga, anda akan mengetahui fungsi dan objektif penyelidikan pasaran .
 • Keempat, anda akan menemui beberapa kaedah untuk menjalankan penyelidikan pasaran .
 • Kelima, anda akan melihat beberapa contoh penyelidikan pasaran yang dilakukan oleh syarikat terkenal.

Baca juga: Memahami Pemasaran

Memahami Penyelidikan Pasaran

Ringkasnya, pengertian penyelidikan pasar adalah kegiatan atau proses penelitian (penelitian / penelitian ) yang dilakukan di bidang pemasaran.

Menurut Wikipedia, definisi penyelidikan pasaran adalah reka bentuk, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang sistematik dan sebarang penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi syarikat.

Sementara itu, menurut American Marketing Association (AMA) , penyelidikan pemasaran adalah fungsi yang dapat menghubungkan antara pemasar dengan pengguna dan masyarakat melalui maklumat dalam mengenal pasti peluang dan masalah dalam pemasaran.

Dari penjelasan definisi, kita dapat memahami bahawa aktiviti penyelidikan pasaran ini mesti dijalankan secara sistematik. Secara umum, proses penyelidikan pasaran adalah seperti berikut:

 • Rumusan masalah
 • Penentuan objektif penyelidikan
 • Pengumpulan data
 • Pemprosesan data
 • Tafsiran hasil penyelidikan

Dengan penyelidikan pasaran, syarikat dapat mengetahui produk / perkhidmatan apa yang diperlukan oleh pengguna, produk / perkhidmatan berkualiti apa yang diperlukan oleh pengguna, dan siapa target pasar yang berpotensi untuk produk ini.

Sebagai rekod, setiap syarikat atau perniagaan dalam praktiknya akan melakukan penyelidikan pasaran dengan cara yang berbeza, mengikut situasi dan keadaan masing-masing.

Perbezaan antara Penyelidikan Pasaran dan Penyelidikan Pemasaran

Ramai orang berpendapat bahawa penyelidikan pasaran dan penyelidikan pemasaran adalah perkara yang sama. Walaupun kedua-duanya saling berkaitan, pada dasarnya penyelidikan pasaran dan penyelidikan pemasaran mempunyai makna yang berbeza.

Penyelidikan pasaran adalah aktiviti penyelidikan yang memfokuskan pada keadaan atau keadaan pasaran yang telah ditentukan. Walaupun penyelidikan pemasaran tidak hanya menumpukan pada pemboleh ubah pasaran atau produk, tetapi merangkumi pelbagai pemboleh ubah lain dalam kegiatan pemasaran.

Dengan kata lain, penyelidikan pemasaran mempunyai pemahaman yang lebih luas di mana penyelidikan pasaran masih menjadi sebahagian daripadanya.

Beberapa Jenis Penyelidikan Pasaran

Jenis penyelidikan pasaran dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:

1. Penyelidikan Utama

Maklumat dan data dalam penyelidikan primer datang langsung dari responden atau sasaran penyelidikan. Tujuan penyelidikan utama adalah untuk mengumpulkan maklumat / data mengenai keadaan pasaran semasa.

Cara membuat penyelidikan primer boleh dilakukan dengan cara berikut:

 • Melalui temu ramah, sama ada melalui telefon / videocall / teleconference, atau secara peribadi.
 • Melalui tinjauan (dalam talian atau melalui e-mel).
 • Soal selidik (dalam talian atau melalui e-mel)
 • Melalui perbincangan kumpulan di mana ahli terdiri daripada sampel calon pelanggan atau pelanggan untuk mendapatkan input secara langsung.

2. Penyelidikan Sekunder

Maklumat dan data yang diperoleh dalam penyelidikan sekunder berasal dari penerbitan / laporan / perkara yang telah diterbitkan secara umum. Oleh itu, tujuan penyelidikan sekunder adalah untuk menganalisis data yang tersedia yang kemudian dipertimbangkan dalam membuat strategi pemasaran.

Melalui data sekunder ini, syarikat dapat mengenal pasti segmen pasaran, pesaing, dan menetapkan penanda aras untuk perniagaan mereka.

Peranan dan Fungsi Penyelidikan Pasaran

Penyelidikan pasaran mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam proses pemasaran. Dua peranan utama penyelidikan pasaran dalam sistem pemasaran adalah seperti berikut:

 1. Bertindak sebagai sebahagian daripada proses maklum balas kecerdasan pemasaran yang menyediakan pelbagai data mengenai keberkesanan campuran pemasaran. Di samping itu, proses ini juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat keputusan yang berkaitan dengan perubahan yang diperlukan.
 2. Bertindak sebagai alat utama untuk pengurus pemasaran dalam meneroka peluang baru di pasaran, penyelidikan segmentasi, dan penyelidikan produk baru untuk mengenal pasti peluang yang paling menguntungkan.

Sedangkan fungsi penyelidikan pasar berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan menggunakan data dari hasil penelitian, yaitu:

 1. Perancangan ( Planing) : dalam merancang terdapat beberapa hal, termasuk segmentasi pasar, estimasi permintaan, dan penilaian lingkungan.
 2. Penyelesaian Masalah ( Penyelesaian Masalah ): maklumat dan data dari penyelidikan pasaran digunakan sebagai rujukan untuk membuat keputusan jangka pendek dan produk, harga, tempat dan promosi jangka panjang yang berkaitan.
 3. Control ( Control ): maklumat dan data dari penyelidikan pasaran juga akan membantu syarikat untuk mencari titik masalah dan memantau proses yang sedang berjalan.

Objektif Penyelidikan Pasaran

Kegiatan dalam penyelidikan ini terutama bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi atau data pasar, baik itu pasar sasaran, pesaing, lingkungan bisnis, dan lain-lain.

Menurut Glenn Doman (2002), terdapat 4 objektif utama penyelidikan pasaran , iaitu:

1. Menganalisis Pasaran: proses analisis pasaran akan memberikan maklumat penting mengenai potensi pasaran untuk produk atau perkhidmatan. Maklumat tersebut merangkumi bakal pelanggan, pasar berpotensi, lokasi perniagaan, dan pesaing.

2. Menganalisis Tindak Balas Pasaran terhadap Produk: penyelidikan ini akan memberikan maklumat mengenai anggaran potensi sesuatu produk / perkhidmatan di pasaran. Proses penilaian dapat dilakukan sebelum produk / perkhidmatan dilancarkan, misalnya dengan melakukan tinjauan.

3. Menganalisis Keberkesanan Promosi: Aktiviti penyelidikan ini juga dapat membantu syarikat dalam menyusun dan memilih media promosi yang paling berkesan.

4. Kembangkan Strategi: Penilaian perancangan strategik dapat memberikan maklumat mengenai kadar pertumbuhan pasaran yang ada dan mencari pelbagai produk dan perkhidmatan yang berjaya di pasaran. Ini biasanya dilakukan oleh syarikat-syarikat yang mapan.

Kaedah dalam Penyelidikan Pasaran

Aktiviti penyelidikan pasaran dapat dijalankan dengan beberapa kaedah. Berikut adalah beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam penyelidikan pasaran :

1. Soal selidik

Kaedah soal selidik dilakukan dengan menggunakan bentuk di mana terdapat senarai pertanyaan mengenai maklumat yang diperlukan oleh syarikat.

Soal selidik ini boleh diberikan terus kepada subjek kajian atau dalam talian. Biasanya syarikat yang ingin mengumpulkan maklumat dari subjek penyelidikan akan memberikan hadiah berupa cenderahati percuma.

2. Temu ramah ( Temu ramah )

Biasanya kaedah temu ramah dilakukan secara peribadi. Tetapi ia juga dapat dilakukan melalui panggilan video, telefon, dan cara lain.

Contoh kaedah ini sering dilakukan oleh syarikat di sektor perkhidmatan kewangan, baik bank dan institusi kewangan lain. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap kepuasan pengguna produk perkhidmatan kewangan.

3. Tinjauan

Sebenarnya kaedah ini hampir sama dengan kaedah soal selidik. Perbezaannya adalah bahawa dalam tinjauan sasaran sampel kajian lebih banyak sehingga maklumat yang diperoleh lebih bersifat umum.

4. Penyelidikan Kumpulan

Kaedah penyelidikan kumpulan ini biasanya dilakukan untuk mengetahui maklum balas atau input dari sampel kajian yang berpotensi menjadi responden atau pengguna utama.

Kaedah ini dapat dilakukan dengan menguji produk dan mendapatkan pendapat peserta mengenai produk / perkhidmatan atau perniagaan.

5. Pemerhatian

Kaedah pemerhatian dijalankan untuk mengumpulkan maklumat dan data dengan memerhatikan secara langsung keadaan di pasaran. Proses pemerhatian dilakukan dengan mengunjungi pasar tertentu dan memerhatikan peristiwa yang berlaku di sana dengan melakukan analisis sebab-akibat.

Beberapa Contoh Penyelidikan Pasaran

Pada dasarnya, semua syarikat melakukan penyelidikan pasaran dalam menjalankan perniagaan mereka. Berikut adalah contoh kajian pasaran yang dilakukan oleh beberapa syarikat:

1. Penyelidikan Pasaran untuk Produk Sabun Mandi

Syarikat dengan produk sabun ingin beriklan di televisyen dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui profil pasaran sasaran mereka. Bermula dari usia, jantina, dan maklumat lain.

Maklumat mengenai profil pasaran sasaran kemudian disesuaikan dengan konsep iklan yang akan dibuat. Contohnya, pemilihan tema iklan, pemilihan warna utama iklan, pemilihan model iklan, dan sebagainya.

Sekiranya pasaran sasaran produk sabun mandi adalah wanita, model yang digunakan akan menjadi tokoh masyarakat yang terkenal, cantik, dan elegan. Selain itu, pemilihan tema dan warna juga akan disesuaikan dengan produk yang dipasarkan sehingga dapat menarik minat calon pengguna untuk membelinya.

2. Penyelidikan Pasaran untuk Produk Mie Segera

Sebelum menghasilkan mi segera bersaiz jumbo, syarikat mi segera melakukan penyelidikan pasaran untuk menentukan keperluan pengguna.

Melalui penyelidikan ini, syarikat mi segera mengetahui bahawa terdapat banyak pengguna yang mahukan mi segera dengan saiz yang lebih besar.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahawa ada pasar sasaran yang memerlukan produk mi segera yang besar. Itulah sebabnya terdapat mi segera dalam ukuran jumbo.

3. Penyelidikan Pasaran untuk Makanan Segera

Syarikat makanan segera melakukan penyelidikan lokasi perniagaan sebelum membuka gerai di lokasi baru. Beberapa maklumat yang dikumpulkan merangkumi;

 • Siapa yang sering melintasi lokasi ini (umur, jantina, profesi, anggaran pendapatan)?
 • Bilakah lokasi paling ramai dilintasi?
 • Bagaimana akses ke lokasi?
 • Alat pengangkutan apa yang sering digunakan untuk melintasi lokasi?
 • Bagaimana ketersediaan kemudahan dan infrastruktur di sekitar lokasi?
 • Dan sebagainya.

Dari maklumat dan data penyelidikan, syarikat makanan segera dapat menentukan lokasi mana yang berpotensi untuk membuka gerai baru.

Kesimpulannya

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahawa penyelidikan pasaran dilakukan sebagai usaha untuk memberikan input bagi pengurusan perniagaan.

Dengan melakukan penyelidikan pasaran, syarikat atau perniagaan dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang paling efektif untuk menghasilkan keuntungan.

Artikel Berkaitan