Memahami Keusahawanan: Definisi, Karakteristik, dan Matlamat Keusahawanan

Memahami Keusahawanan adalahIlustrasi keusahawanan

Memahami Keusahawanan Adalah

Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan keusahawanan? Secara umum, pengertian keusahawanan adalah proses melakukan atau mencipta sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan inovatif yang memberi manfaat kepada orang lain dan memberi nilai tambah.

Terdapat juga keterangan mengenai definisi keusahawanan adalah sikap mental seseorang yang mempunyai kreativiti, aktif, mencipta kekuatan untuk membuat sesuatu yang unik dan baru dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Keusahawanan mempunyai proses yang dinamik untuk mencipta sesuatu yang disertai dengan masa tenggang, modal, sumber dan juga risiko.

Dalam bahasa di Wikipedia, makna keusahawanan adalah proses untuk mengembangkan, mengenal pasti, dan merealisasikan visi dan misi dalam kehidupan. Perkataan "keusahawanan" berasal dari perkataan usahawan dan perniagaan . Menurut Kamus Bahasa Dunia, Wira bermaksud; seorang pejuang, berani dan berakhlak mulia, berbudi pekerti. Manakala perkataan Usaha bermaksud; bekerja, buat amal, buat sesuatu.

Baca juga: Definisi Profesional

Memahami Keusahawanan Menurut Pakar

Untuk lebih memahami maksud keusahawanan, kita dapat merujuk kepada pendapat pakar berikut:

1. Drs. Joko Untoro

Menurut Drs. Joko Untoro, makna keusahawanan adalah keberanian untuk melakukan pelbagai usaha untuk memenuhi keperluan hidup yang dilakukan oleh seseorang, berdasarkan kemampuan menggunakan semua potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

2. Eddy Soeryanto Soegoto

Menurut Eddy Soeryanto Soegoto, pengertian keusahawanan adalah usaha kreatif berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, mempunyai nilai tambah, memberi faedah, mencipta pekerjaan dan hasilnya berguna untuk orang lain.

3. Ahmad Sanusi

Menurut Ahmad Sanusi, definisi keusahawanan adalah nilai yang dimanifestasikan dalam tingkah laku yang dijadikan sumber daya, pendorong, tujuan, taktik, tip, proses, dan hasil perniagaan.

4. Suharto Prawiro

Menurut Suharto Prawiro, konsep keusahawanan adalah nilai yang diperlukan untuk memulakan perniagaan dan mengembangkan perniagaan.

5. Peter Drucker

Menurut Peter Drucker, pengertian keusahawanan adalah kemampuan untuk mencipta sesuatu yang baru dan berbeza dari yang lain.

6. Zimmerer

Menurut Zimmerer, pengertian keusahawanan adalah proses menerapkan kreativiti dan inovasi dalam menyelesaikan masalah dan mencari peluang untuk meningkatkan kehidupan perniagaan

7. Siswanto Sudomo

Menurut Siswanto Sudomo, pengertian keusahawanan adalah segala sesuatu yang penting bagi seorang usahawan, iaitu seseorang yang rajin dan sanggup mengorbankan alam, menumpukan semua kekuatan dan cukup berani untuk mengambil risiko untuk merealisasikan ideanya.

Artikel lain: Memahami Peluang Perniagaan

Ciri-ciri Orang Yang Mempunyai Jiwa Keusahawanan

Ciri KeusahawananMemahami keusahawanan dan ciri-cirinya

Seseorang yang ingin memulakan perniagaan, tentu saja, mesti mempunyai semangat keusahawanan. Tanpa semangat keusahawanan, perniagaan yang dimulakan akan berhenti di tengah jalan kerana sebab-sebab mudah, seperti ketidakmampuan untuk mengatasi keyakinan untuk menjalankan perniagaan.

Bagaimana seorang peniaga boleh dikatakan mempunyai semangat keusahawanan? Merujuk kepada pengertian keusahawanan, seperti beberapa ciri keusahawanan adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai Keberanian dan Kreatif yang Tinggi

Ahli perniagaan yang berjaya adalah seseorang yang mempunyai keberanian yang tinggi untuk menjadi kreatif. Kerana memiliki kreativiti sahaja tidak cukup untuk menuju kejayaan perniagaan.

Orang yang mempunyai keberanian untuk memulakan tidak akan takut dengan risiko kegagalan yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Tetapi itu tidak bermakna anda harus berani tanpa pertimbangan dan perancangan yang tepat.

Semangat keusahawanan diciptakan kerana timbulnya keyakinan diri untuk merealisasikan impian dan keinginan untuk hidup lebih baik dan lebih besar.

2. Mempunyai semangat dan kemahuan yang tinggi

Bukan hanya daya kreativiti, seorang usahawan yang ingin membina perniagaan mesti mempunyai semangat dan tekad yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memupuk keyakinan bahawa apa yang dilakukan akan membawa kepada kejayaan.

Adanya kemahuan yang kuat menjadikan seseorang bertekad untuk merealisasikan apa yang dia mahukan.

3. Mempunyai kekuatan analitik yang baik

Seorang usahawan mesti mempunyai kekuatan analisis mengenai apa yang sedang dilakukannya. Contohnya, dengan mengambil kira untung dan rugi, persaingan, nilai penjualan barang atau perkhidmatan dan kemampuan analisis pasaran lain.

Ini penting untuk dimiliki oleh seorang usahawan yang menjalankan perniagaan, kerana bertujuan untuk mengurangkan kerugian.

4. Kepimpinan dan tidak bersikap konsumtif

Ahli perniagaan mesti mempunyai semangat kepimpinan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang bawahannya. Dalam erti dapat memimpin atau mengawal diri dan anggota mereka dalam membuat keputusan.

Seorang pemimpin tidak boleh mempunyai tingkah laku konsumtif, kerana perbelanjaan harus lebih kecil daripada pendapatan. Dengan jiwa seperti ini, perniagaan yang anda bina akan terus berkembang dengan terus memanfaatkan keuntungan sebagai modal untuk perniagaan yang lebih besar.

5. Buat Keputusan dan Laksanakan

Orang perniagaan yang hebat adalah mereka yang dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat untuk menghasilkan sesuatu. Seorang peniaga yang mempunyai semangat keusahawanan adalah orang yang mempunyai perhitungan dalam setiap keputusannya dalam melaksanakan keputusan sesuai dengan apa yang telah dipersetujui dengan pasukannya. Melaksanakan keputusan dengan cepat mengurangkan peluang yang hilang.

6. Mempunyai Pengabdian yang Besar untuk Perniagaan

Semangat keusahawanan dimiliki oleh seseorang yang dapat mengabdikan dirinya untuk pekerjaannya. Ahli perniagaan yang memulakan perniagaan mesti mengetepikan minat yang dapat ditangguhkan demi pekerjaannya.

Walaupun banyak orang mengatakan bahawa perniagaan tidak mempunyai masa yang mengikat, tetapi perlu diingat bahawa untuk menjalankan perniagaan sebenarnya memerlukan lebih banyak masa untuk belajar, memahami dan menjalankan perniagaan dengan baik.

Bukan hanya untuk dirinya sendiri, ahli perniagaan mesti menerapkan semangat keusahawanan mereka kepada pelanggan dan bakal pelanggan. Untuk menjadi seorang usahawan yang boleh dikatakan boleh dipercayai dan profesional jika dia melakukan perkara-perkara berikut:

  • Sangat akrab dan yakin dengan produk
  • Mampu menerima kritikan dan nasihat yang baik dengan tidak berdebat dengan pelanggan dan calon pelanggan
  • Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dengan ahli dan pelanggan
  • Bersikap sopan, jujur ​​dan berani mengambil keputusan
  • Bertanggungjawab sekiranya berlaku sesuatu terhadap produk atau perkhidmatan dalam perniagaan yang memudaratkan pelanggan.

Baca juga: Memahami Usahawan

Matlamat Keusahawanan

Tujuan keusahawananMemahami keusahawanan dan tujuannya

Seorang usahawan mesti mempunyai matlamat tertentu untuk dicapai. Selain melakukannya untuk diri sendiri, seorang usahawan juga melakukan aktiviti keusahawanan untuk kepentingan orang lain.

Berikut adalah beberapa tujuan usahawan:

  1. Membuka pekerjaan baru untuk orang lain dan membantu mereka untuk menjadi usahawan bebas.
  2. Membuat rangkaian perniagaan baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya.
  3. Meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat di sekitar perniagaan yang dijalankan dengan membuka pekerjaan.
  4. Menyampaikan dan mengembangkan semangat keusahawanan kepada orang lain.
  5. Membantu usahawan muda untuk mencipta dan berinovasi.

Membangun perniagaan besar bermula dari perniagaan kecil. Perniagaan tidak semestinya mempunyai modal material yang besar tetapi juga disertai dengan modal bermoral tinggi.

Baca juga:  10+ Peluang Perniagaan yang Menjanjikan di Desa

Demikian penjelasan ringkas mengenai konsep keusahawanan, ciri, dan tujuan keusahawanan dalam dunia perniagaan untuk pemula. Semoga bermanfaat untuk anda yang ingin membina perniagaan.

Artikel Berkaitan