Apa itu HPP? Memahami Pengertian HPP dan Cara Mengira

Apa itu HPP

Setiap peniaga atau penjual harus memahami apa itu HPP (kos barang yang dijual) atau dalam bahasa Inggeris disebut COGS ( Cost of Goods Sold ). Kerana HPP adalah salah satu perkara penting dalam menjalankan setiap perniagaan / perniagaan.

Artikel ini akan membincangkan secara ringkas definisi COGS, penentu COGS, cara mengira COGS, dan beberapa faedah mengira COGS untuk perniagaan.

Apa itu HPP?

Dalam perakaunan perniagaan, COGS adalah singkatan dari Cost of Goods Sold, di mana pemahaman tentang COGS adalah jumlah perbelanjaan langsung syarikat untuk menghasilkan produk (barang atau perkhidmatan) yang bernilai dijual dalam satu tempoh.

Sebilangan yang termasuk dalam kos langsung termasuk; kos perolehan bahan mentah, gaji pekerja langsung, dan kos overhed. Merujuk kepada pemahaman COGS, dapat difahami bahawa Kos Barang Yang Dijual bukanlah harga jual sesuatu produk.

Jadi, COGS adalah kos atau perbelanjaan yang dikeluarkan oleh pengeluar untuk menghasilkan barang. Sedangkan harga jual adalah harga yang ditetapkan oleh pengeluar produk yang ditanggung oleh pengguna atau pembeli.

Dalam penyata pendapatan, COGS adalah komponen utama kos operasi atau juga dikenali sebagai kos penjualan.

Menentukan Komponen COGS

Menentukan Komponen COGS

Dalam sebuah syarikat perdagangan, terdapat tiga komponen yang menentukan Kos Barang Dijual (COGS). Berikut adalah tiga penentu COGS:

1. Inventori Permulaan Barang Dagangan

Inventori awal barang adalah inventori barang yang wujud pada awal tempoh semasa atau tahun kewangan. Ini adalah titik pertama yang menentukan COGS di syarikat perdagangan.

Dalam kes ini, baki inventori awal barang boleh ditentukan dengan melihat baki akaun semasa atau kunci kira-kira awal syarikat atau kunci kira-kira tahun sebelumnya.

2. Inventori Akhir Barang Dagangan

Inventori akhir barang niaga adalah inventori barang yang ada pada akhir tempoh atau akhir tahun kewangan semasa.

Baki inventori akhir dapat ditentukan dengan melihat data pelarasan syarikat pada akhir tempoh.

3. Pembelian Bersih

Pembelian bersih adalah semua pembelian barang dagangan oleh syarikat, sama ada pembelian secara tunai atau kredit.

Selain itu, pembelian bersih juga termasuk biaya transportasi pembelian, potongan harga pembelian, dan pengembalian pembelian.

Cara mengira COGS adalah

Cara mengira COGS adalah

Sesuai dengan pengertiannya, tujuan pengiraan COGS adalah untuk mengetahui berapa banyak kos pengeluaran yang harus ditanggung oleh syarikat sekiranya menghasilkan barang atau perkhidmatan. Berikut adalah cara mengira COGS dengan formula mudah.

 • Formula HPP

COGS = Inventori Permulaan + Pembelian - Inventori Akhir

 • Formula Pembelian Bersih

Pembelian Bersih = (Pembelian + Kos Pengangkutan) - (Pulangan Pembelian + Potongan Pembelian)

Untuk lebih memahami cara mengira COGS, berikut adalah ilustrasi ringkas yang boleh dijadikan contoh;

PT Sintesis Persada pada 25 Februari 2020 telah:

 • Inventori awal IDR 40,000,000
 • Pembelian IDR 90,000,000
 • Bayaran pengangkutan untuk pembelian adalah IDR 2,000,000
 • Pulangan pembelian sebanyak IDR 8.000.000
 • Diskaun pembelian sebanyak IDR 3.000.000
 • Inventori barangan akhir berjumlah IDR 20,000,000

Cara mengira COGS syarikat;

1. Hitung Pembelian Bersih

Pembelian Bersih = (Pembelian + Kos Pengangkutan) - (Pulangan Pembelian + Potongan Pembelian)

Pembelian Bersih = (90,000,000 + 2,000,000) - (8,000,000 + 3,000,000)

Pembelian Bersih = 92,000,000 -11,000,000

Pembelian Bersih = IDR81,000,000

2. Hitung Barang Yang Ada untuk Dijual

Barang Yang Ada untuk Dijual = Inventori Permulaan + Pembelian Bersih

Barang Tersedia untuk Dijual = 40,000,000 + 81,000,000

Item yang Tersedia untuk Dijual = Rp.121.000.000

3. Mengira Kos Barang Yang Dijual

COGS = Inventori Permulaan + Pembelian - Inventori Akhir

COGS = 121,000,000 - 20,000,000

HPP = IDR 101,000,000

Dari ilustrasi di atas, dapat dilihat bahawa Kos Penjualan PT Sintesis Persada adalah Rp.101.000.000 .

Hitung Harga Jual

Seperti yang disebutkan di atas, Kos Barang yang Dijual bukanlah harga jual produk. Dalam kes ini, harga jual adalah harga yang ditetapkan oleh pengeluar produk tertentu yang ditanggung oleh pembeli.

Formula Harga Jual

Harga Jual = Kos Pengeluaran + Kos Bukan Pengeluaran + Untung Yang Dijangkakan

Secara amnya, pengeluar menetapkan harga jual menggunakan dua kaedah, iaitu;

 1. Penentuan harga ditambah kos ( metode cost plus pricing ) , yang merupakan metode untuk menghitung harga jual dengan menambahkan semua biaya dengan margin yang diharapkan.
 2. Menandakan harga , yang merupakan kaedah untuk mengira harga jual dengan menambahkan jumlah keuntungan yang diharapkan ke harga pembelian sesuatu barang.

Baca juga: Cara Menentukan Harga Jual

Faedah Mengira COGS

Ketahui Kos Barang Yang Dijual berkaitan dengan harga jualan barang. Dan tentu saja, ini akhirnya harus disesuaikan dengan permintaan dan daya beli rakyat.

Dengan mengetahui Kos Barang Dijual, seorang peniaga dapat menetapkan harga jual barang yang kemudian akan dikenakan kepada pengguna. Dengan kata lain, pengguna akhirnya akan membayar HPP bersama dengan jangkaan keuntungan ahli perniagaan.

Berikut adalah beberapa faedah mengetahui Kos Barang Dijual (COGS):

 • Membantu pengeluar dalam menentukan harga jualan dan keuntungan yang diharapkan.
 • Bantu pengeluar untuk mengetahui jumlah bahan mentah yang digunakan dan jumlah inventori di gudang.
 • Bantu pengeluar untuk mengetahui jumlah kos yang diperlukan untuk menghasilkan item atau perkhidmatan.
 • Membantu proses perakaunan dan menjadi salah satu komponen dalam penyata pendapatan.
 • Nilai HPP dapat membantu merealisasikan perolehan produk.

Baca juga: Apa itu Perolehan

Dari penjelasan di atas kita dapat memahami bahawa mengetahui apa itu HPP, dan bagaimana mengira COGS, adalah sesuatu yang sangat penting bagi usahawan. Dengan cara itu, ahli perniagaan dapat mengira dan menentukan harga jualan barang dengan lebih tepat dan dapat mengira perolehan dan keuntungan dengan lebih mudah.

Artikel Berkaitan