7 Perbezaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Pelbagai Bidang

Perbezaan antara Bank Syariah dan Bank KonvensionalBank Islam dan Bank Konvensional

Mungkin pada masa ini ramai di antara kita masih tidak tahu apa perbezaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional . Kedua-dua jenis perbankan ini dilaksanakan di Dunia dengan menawarkan pelbagai kemudahan dan program kepada pelanggan.

Sebelum ini, bank-bank Islam tidak begitu popular di dunia. Tetapi sekarang kita dapat melihat perkembangan sejumlah bank Islam yang sangat pesat, baik dari segi pelanggan, aset, dan pekerja. Salah satu penentu pertumbuhan Bank Islam adalah kerana terdapat banyak penduduk Muslim di Dunia yang meminta perkhidmatan perbankan ini.

Menurut data dari Financial Services Authority (FSA), jumlah pejabat Bank Perdagangan Syariah pada Januari 2017 adalah 1,966 pejabat dengan jumlah pekerja 55,597. Dan jumlah aset Bank Komersial Syariah dan Unit Perniagaan Syariah di Dunia kini telah mencapai Rp344.2 trilion.

Namun, sehingga kini masih banyak orang di dunia yang tidak mengetahui tentang perbezaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional. Sebilangan besar orang menganggap bahawa perbezaan dari bank konvensional dan bank Islam adalah pada prinsip asas perkhidmatan yang digunakan.

Inilah Perbezaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dari sudut pandangan Islam, sistem yang berlaku di Bank Konvensional adalah riba. Dalam hal ini, riba adalah sistem yang dilarang dalam Islam sehingga sistem Bank Konvensional dianggap tidak sesuai dengan orientasi Islam dari segi perbankan.

Jadual berikut menunjukkan Perbezaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional

AspekBank IslamBank Konvensional
Undang-undangSyariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta fatwa para ulama (MUI)Undang-undang positif yang berlaku di Dunia (Sivil dan Jenayah).
PelaburanJenis perniagaan yang halalSemua bidang perniagaan
OrientasiKeuntungan (berorientasikan keuntungan), kemakmuran, dan kebahagiaan di akhiratKeuntungan (berorientasikan keuntungan) sahaja
KelebihanBerkongsi keuntunganDaripada bunga
Hubungan Pelanggan dan BankPerkongsianPemiutang dan penghutang
Kewujudan Lembaga Pemegang AmanahTerdapatTidak ada

Berikut ini menerangkan perkara perbezaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional yang disebutkan dalam jadual di atas:

1. Perbezaan Undang-Undang Yang Digunakan

Di Bank Syariah, semua kontrak atau transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah Islam, berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang telah dituntut oleh Majlis Ulama Dunia (MUI). Undang-undang yang berlaku untuk bank Islam termasuk;

  • Akad al-mudharabah (pembahagian keuntungan)
  • Al-musyarakah (perkongsian)
  • Al-musaqat (kerjasama pertanian)
  • Al-ba'i (bahagian hasil)
  • Al-ijarah (penyewaan)
  • Al-wakalah (agensi).

Sedangkan di Bank Konvensional, semua transaksi dan perjanjian dibuat berdasarkan undang-undang positif yang berlaku di Dunia. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Sipil dan Undang-Undang Jenayah.

Artikel lain:  Senarai Kod Bank Dunia untuk Pindahan Antara Bank

2. Perbezaan dari Bahagian Pelaburan

Perbezaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dari sisi undang-undang akan menghasilkan perbezaan dalam sistem yang digunakan, salah satunya adalah dari segi pelaburan.

Di Bank Islam, seseorang boleh meminjam dana perniagaan dari Bank sekiranya jenis perniagaan yang dijalankannya halal dari perspektif Islam. Beberapa perniagaan ini merangkumi, perdagangan, penternakan, pertanian, dan sebagainya.

Manakala di Bank Konvensional, seseorang diizinkan untuk meminjam dana dari bank untuk jenis perniagaan yang diizinkan oleh undang-undang positif yang berlaku di Dunia. Perniagaan yang dianggap tidak halal tetapi jika diakui sebagai undang-undang positif di Dunia masih boleh meminjam dana dari Bank Konvensional.

3. Perbezaan Orientasi

Seperti disebutkan dalam tabel di atas, bank-bank Islam berorientasi pada keuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan di akhirat. Manakala Bank Konvensional lebih cenderung untuk mengutamakan mendapatkan keuntungan atau berorientasikan keuntungan.

4. Perbezaan Pembahagian Untung

Selanjutnya, perbezaan antara Bank Syariah dan Bank Komersial adalah dalam sistem pembahagian keuntungan.

Bank Syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah dipersetujui sejak awal oleh kedua-dua belah pihak. Sudah tentu, Bank Islam membatalkan kemungkinan keuntungan dan kerugian perniagaan diberikan pembiayaan. Sekiranya perniagaan tersebut dianggap tidak menguntungkan maka Bank Islam akan menolak permohonan pinjaman pelanggan.

Di bank konvensional, sistem faedah tetap atau faedah terapung digunakan untuk semua pinjaman kepada pelanggan. Dengan kata lain, Bank Konvensional menganggap bahawa perniagaan yang akan diberi pinjaman dana akan sentiasa menguntungkan.

Untuk maklumat lebih lanjut, lihat jadual berikut:

Tidak.Bank Islam (Pembahagian Untung)Bank Konvensional (Faedah)
1Penentuan pembahagian keuntungan dilakukan pada masa perjanjian dan berdasarkan untung / rugiPenentuan jumlah faedah yang dibuat semasa perjanjian tanpa mempertimbangkan untung rugi
2Nisbah pembahagian keuntungan berdasarkan jumlah keuntungan yang dicapaiPeratusan faedah yang besar berdasarkan jumlah wang
3Jumlah pembahagian keuntungan bergantung pada hasil operasi. Sekiranya perniagaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua-dua pihakPembayaran faedah dibuat berdasarkan perjanjian tanpa mengira sama ada projek itu dijalankan oleh keuntungan atau kerugian pihak kedua.
4Pembahagian keuntungan besar berdasarkan faedah yang diperolehBayaran faedah tidak meningkat walaupun jumlah keuntungannya jauh lebih besar.
5Pembahagian / pembahagian keuntungan adalah halalPungutan / pembayaran faedah adalah halal

5. Hubungan Pelanggan dengan Bank

Perkara seterusnya iaitu perbezaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dilihat dari sisi hubungan bank dengan pelanggannya.

Bank Islam melayan pelanggan mereka seperti rakan kongsi dengan perjanjian yang telus. Itulah sebab mengapa ramai pelanggan Bank Syariah mengaku mempunyai hubungan emosional dengan bank yang menyediakan kemudahan pembiayaan.

Tidak seperti yang berlaku dengan Bank Konvensional yang memperlakukan hubungan mereka dengan pelanggan sebagai pemiutang dan penghutang. Sekiranya pembayaran kredit oleh penghutang adalah terkini, bank akan memberikan maklumat semasa. Namun, jika pembayaran pinjaman tidak baik, bank akan mengumpulkan, dan bahkan boleh menyebabkan penyitaan aset yang dicagarkan.

Semasa perkembangannya, Bank Konvensional juga berusaha untuk membina hubungan emosi dengan pelanggan mereka.

6. Perbezaan dari Bahagian Pengawasan

Di Bank Syariah, semua transaksi berada di bawah pengawasan Lembaga Pengawas yang merangkumi beberapa Ulama dan Ahli Ekonomi yang memahami fiqh muamalah.

Manakala di Bank Konvensional tidak ada Lembaga Pemegang Amanah. Namun, setiap transaksi yang dilakukan di Bank Konvensional mesti berdasarkan undang-undang positif yang berlaku di Dunia.

7. Perbezaan Ansuran dan Promosi

Perkara terakhir yang menjadi perbezaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional adalah dari segi ansuran dan promosi.

Bank Syariah menggunakan sistem pembayaran ansuran tetap berdasarkan keuntungan bank yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Di samping itu, kandungan promosi Bank Islam mesti disampaikan dengan jelas dan telus. Contohnya promo perjalanan dari Bank Syariah untuk pelanggan yang menggunakan kad kredit syariah. Dalam promosi tersebut dijelaskan mengenai kos yang harus dan tidak boleh dibayar oleh pelanggan kad kredit.

Berbeza dengan Bank Konvensional yang mempunyai banyak program promosi yang tujuannya adalah untuk memikat pelanggan mereka. Contohnya promosi kadar faedah atau kadar tetap untuk jangka masa tertentu, sehingga akhirnya menerapkan kadar faedah atau kadar terapung yang berubah-ubah kepada pelanggan.

Baca juga:  Cara Membuat Rancangan Kewangan untuk Perniagaan (Rancangan Perniagaan)

Di atas adalah beberapa perbezaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yang harus kita ketahui. Setiap bank ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anda harus memilih bank yang sesuai dengan keperluan anda. Semoga bermanfaat.

Artikel Berkaitan