Contoh Perjanjian Penghutang Hutang Mudah dengan Cagaran

Contoh Perjanjian Bayaran Akaun

Contoh Perjanjian Penghutang Hutang - Semasa kita menjalankan aktiviti hutang dan piutang, kita pasti memerlukan contoh perjanjian penerimaan belum benar sebagai rujukan, sehingga tidak ada yang berlaku yang boleh memudaratkan kedua-dua pihak.

Walaupun kita sudah mengenali seseorang dengan baik, kemungkinan berlaku kecurangan, seperti tidak bermaksud membayar hutang atau perkara lain. Dengan adanya perjanjian pinjaman dengan jaminan, diharapkan kedua-dua pihak dapat menghindari kejadian yang tidak menyenangkan.

Semasa membuat perjanjian pinjaman, pastikan anda mengetahui dengan siapa anda berurusan dengan. Pastikan orang itu mempunyai Kad Pengenalan yang sah (KTP, SIM), dan juga mesti ada beberapa saksi. Walaupun anda sudah mengenali orang itu dengan baik, anda tetap harus meminta IDnya sebagai pelengkap kepada fail perjanjian yang akan dibuat.

Komponen Penting Perjanjian Pembayaran Akaun

Sebelum anda membuat surat perjanjian, pertimbangkan komponen berikut yang mesti disenaraikan dalam surat:

 • Pasal 1: Perjanjian kerjasama untuk tujuan pembiayaan modal kerja sesuai dengan nominal yang dipinjam dan pada tanggal / bulan / tahun apa pinjaman diberikan.
 • Artikel 2: Masa pembayaran yang dipersetujui untuk kedua belah pihak dan tenggat waktu jika perlu
 • Artikel 3: Jaminan dan pampasan, termasuk apa yang dapat dijamin oleh peminjam (seperti aset rumah, kereta, atau perusahaan) dan berapa banyak pampasan yang diterima pemberi pinjaman (xx% setiap bulan).
 • Pasal 4: Jangka waktu perjanjian ketika surat itu akan berakhir atau telah berakhir sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 • Pasal 5: Penyelesaian perselisihan dengan cara dan cara apa

Contoh Perjanjian mengenai Akaun Belum Bayar Belum Terima pada Setem

Sebagai bahan rujukan anda, berikut adalah contoh hutang piutang mudah yang boleh anda gunakan

PINJAMAN PERJANJIAN DITERIMA Pada hari  Sabtu  Tarikh Dua Puluh Tiga  Bulan  September  Tahun  Dua Ribu Tujuh Puluh , kami yang bertandatangan di bawah ini bersetuju untuk mengadakan Perjanjian Hutang, iaitu:
1Nama: Jonathan Sihite
Umur: 28 tahun
Profesion: Usahawan
Alamat: Jl. Cendrawasih Raya No. 11 Depok
Selanjutnya disebut sebagai  PIHAK PERTAMA
2Nama: Erlinda Putri
Umur: 25 tahun
Profesion: Kakitangan kerajaan
Alamat: Jl. Anggrek Raya No. 105 Depok
Selanjutnya disebut sebagai  PIHAK KEDUA Kemudian melalui perjanjian ini kedua belah pihak bersetuju dengan syarat-syarat seperti yang dinyatakan di bawah:
 1. PIHAK PERTAMA telah menerima wang tunai berjumlah Rp.800.000.000 (Lapan Ratus Juta Rupiah) dari PIHAK KEDUA di mana wang tunai adalah hutang atau pinjaman.
 2. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan cagaran, iaitu …………., Yang nilainya dianggap sama dengan wang pinjaman kepada PIHAK KEDUA.
 3. PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar balik wang pinjaman kepada PIHAK KEDUA dengan tempoh tenggang 12 (Dua Belas) bulan dari penandatanganan Perjanjian ini.
 4. Sekiranya di masa depan ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar hutang, PIHAK KEDUA mempunyai hak penuh atas jaminan yang dimiliki secara peribadi atau dijual kepada orang lain.
 5. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan dengan duti setem yang mencukupi dan masing-masing salinan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk  PIHAK PERTAMA  dan  PIHAK KEDUA .
 6. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari mana-mana pihak di Depok pada hari, tarikh dan bulan seperti yang disebutkan di atas.
Oleh itu, perjanjian perjanjian ini dibuat di hadapan saksi, dalam keadaan fizikal dan rohani dan berfungsi sebagai pegangan sah bagi setiap pihak.
PIHAK PERTAMA, Jonathan Sihite PIHAK KEDUA, Erlinda Putri
Saksi:
NAMATANDATANGAN
 1. Tasbihul Mamnuh
 2. Rio Brian
 3. Roy Sardi
 4. Sri Utami
 1. ……………………… ..
 2. ……………………… ..
 3. ……………………… ..
 4. ……………………… ..

Kepentingan Perjanjian Hutang dan Penghutang dalam Perniagaan

Membuka perniagaan untuk pemula biasanya tidak dapat dipisahkan dari hutang piutang akaun sebagai modal awal perniagaan. Modal dalam bentuk suntikan dana sememangnya merupakan faktor yang sering sukar bagi peniaga yang sedang membangun.

Sehingga hutang dan hutang sering menjadi perdebatan kerana tidak ada perjanjian hitam putih. Dalam hal ini perjanjian perjanjian pinjaman dalam perniagaan sangat penting untuk dikaji. Jangan biarkan kerana masalah hutang perniagaan yang anda rintis sebaliknya mengalami defisit.

Pertimbangkan perkara berikut yang berkaitan dengan pentingnya perjanjian hutang dan pinjaman dan komponen apa yang mesti ada di dalamnya.

Artikel lain:  Cara Meminjam Wang di Bank Tidak Bercagar, Inilah Caranya

Apakah Tujuan Membuat Perjanjian Penghutang Akaun?

Penghutang hutang yang disebut di sini adalah semua perkara yang menjadi milik pemberi pinjaman dan penerima pinjaman wajib mengembalikan sesuatu yang dipinjam.

Hutang diperlukan oleh syarikat / individu untuk menampung kekurangan dana jadi perjanjian diperlukan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini.

Berikut adalah faktor penting dan tujuan membuat perjanjian hutang:

1. Sebagai Pengesahan Pihak Yang Terlibat

Perjanjian hutang mengandungi data dari pihak berkaitan, iaitu pemberi hutang dan penerima. Data peribadi sangat penting dalam perjanjian hutang kerana untuk mengelakkan tersilap identiti di kemudian hari, jadi sesiapa yang membacanya dapat saling mengenali dan tidak menimbulkan tuduhan bersama semasa hutang berjalan.

2. Sebagai Pengesahan Jumlah Hutang dan Ketika Transaksi Dilakukan

Perjanjian hutang mengandungi semua perkara yang berlaku dari kedua-dua pihak yang terlibat dalam pembayaran hutang, termasuk jumlah hutang yang diberikan, ketika hutang diterima dan kapan hutang mesti dikembalikan. Ini penting untuk meletakkan sehelai kertas yang mempunyai kewajipan setem yang sah.

Tujuannya adalah agar kedua-dua pihak tidak menipu atau mengubah nominal dan tarikh yang dinyatakan dalam perjanjian. Ini penting jika anda memerlukan dana untuk mengembangkan perniagaan anda kerana ketiadaan perjanjian boleh menjadi aset syarikat anda menjadi sasaran.

3. Mengelakkan Pertikaian

Surat perjanjian tersebut mengandungi perincian penting mengenai perjanjian yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang juga disertai oleh saksi atau pihak ketiga. Sebagai contoh, jika anda berjanji kediaman anda untuk meminjam modal dari syarikat lain, maka surat perjanjian telah menyatakan kapan jangka masa anda harus mengembalikan wang pinjaman, termasuk sekatan lain yang tercantum dalam perjanjian.

Sekiranya pada bila-bila masa peminjam tidak dapat melunaskan hutang, pemberi pinjaman mempunyai aset untuk dijamin atau disesuaikan mengikut undang-undang sivil. Ini bertujuan untuk mengelakkan konflik di masa depan kerana setiap pihak membawa perincian surat tersebut.

4. Mengelakkan Kemungkinan Risiko Yang Boleh Berlaku

Perjanjian hutang piutang yang dilengkapi dengan cap dan tandatangan, ini bermaksud bahawa surat itu mengikat secara sah. Sehingga melalui surat itu dapat menjadi alat untuk menghindari semua risiko yang dapat terjadi.

Contohnya, jika di masa depan peminjam mati sementara hutang belum dilunasi sepenuhnya, maka sesuai dengan artikel yang terdapat dalam surat perjanjian, pemberi pinjaman berhak untuk memungut hutang tersebut kepada waris hutang yang dinyatakan dalam surat tersebut. Sehingga walaupun peminjam mati, penjamin mesti melunaskan hutang.

Ini juga berlaku apabila peminjam hutang melarikan diri dan tidak melunaskan hutang. Dengan adanya perjanjian maka semua bentuk perselisihan dapat diselesaikan di pengadilan.

Baca juga:  Perbezaan antara Pasaran Wang dan Pasaran Modal di Dunia

PENTING

Di atas adalah penjelasan ringkas mengenai kepentingan perjanjian piutang dan juga contoh perjanjian penghutang yang boleh anda gunakan. Membangunkan perniagaan atau perniagaan bukanlah perkara yang mudah terutama jika anda harus berurusan dengan hutang dan hutang. Oleh itu, perjanjian pinjaman sangat penting untuk mengelakkan pertikaian.

Artikel Berkaitan