Cara Berkongsi Hasil Usaha Sama untuk Pelabur dan Pengurus Perniagaan

Cara Berkongsi Hasil Perniagaan Bersama

Bagaimana untuk berkongsi hasil usaha sama , ini adalah persoalan yang timbul ketika kita memutuskan untuk menjalankan usaha sama dengan orang lain. Adalah tidak biasa bagi pengusaha untuk memilih usaha sama dengan rakan niaga untuk membina usaha sama, terutama mereka yang tidak mahu membina perniagaan dengan modal yang terhutang kepada bank.

Tetapi sebelum menjalankan perniagaan dengan rakan, anda harus terlebih dahulu membincangkan pengagihan keuntungan. Berapa peratus keuntungan yang diterima dari setiap usaha sama, peruntukan ini mesti ditentukan sejak awal.

Seorang penulis bernama Mike Moyer mempunyai idea menarik tentang cara berkongsi usaha sama yang adil.

Cara Berkongsi Hasil Perniagaan Bersama dengan Pembahagian  Ekuiti Tetap

Seperti yang kita ketahui, pembahagian keuntungan biasanya berdasarkan jumlah modal yang diberikan oleh setiap peserta usaha sama. Ini kemudian mendasari penciptaan skema pembahagian keuntungan dengan sistem Fixed Equity Split .

Ilustrasi:

Sebagai gambaran, dua rakan Alex dan Ariana bersetuju untuk membina usaha sama dengan jumlah modal Rp500 juta.

 • Alex mendepositkan modal sebanyak Rp350 juta
 • Ariana menyimpan modal sebanyak Rp150 juta
 • Bahagian perniagaan usaha sama mereka menggunakan bahagian tetap (Fixed Equity Split), di mana Alex akan mendapat 70% dan Ariana mendapat 30% dari keuntungan

Dari sini, secara tidak langsung pengagihan keuntungan pasti berbeza. Oleh kerana modal lebih besar, maka Alex mendapat bahagian keuntungan yang lebih besar daripada Ariana.

Memperbaiki Pembahagian Ekuiti

Pada hakikatnya, operasi perniagaan tidak hanya memerlukan modal tetapi juga memerlukan kepakaran dan masa serta pengalaman dari peserta usaha sama. Moyer berkata pengagihan keuntungan bukan hanya berdasarkan jumlah modal, tetapi juga berdasarkan sumbangannya kepada perniagaan yang sedang dibina.

Menurut Moyer, sistem  Fixed Equity Split  tidak adil, jadi dia mengeluarkan idea Dynamic Equity Split dalam bukunya yang berjudul Slicing Fee - Membiayai Syarikat Anda tanpa Wang .

Artikel lain:  Sistem Pembahagian Hasil untuk Perniagaan Kecil

Cara Berkongsi Hasil Perniagaan Bersama dengan Bahagian Saham  Dinamik (Split Ekuiti Dinamik)

Kaedah untuk berkongsi usaha sama dengan Dynamic Equity Split terdapat dalam buku Moyer yang berjudul Slicing Fee - Membiayai Syarikat Anda tanpa Wang . Dalam bukunya dijelaskan bahawa bahagian prestasi dan kepakaran peserta usaha sama juga mesti menjadi parameter pembahagian keuntungan.

Perkongsian hasil perniagaan usaha sama disesuaikan dengan sumbangan setiap pemilih perniagaan, baik modal, waktu, usaha, paten, lesen, kepakaran, dan sebagainya.

Ilustrasi:

Alex dan Ariana memutuskan untuk membina perniagaan harta tanah usaha sama. Mereka bersetuju untuk berkongsi keuntungan dengan sistem Dynamic Equity Split dengan pemboleh ubah masa dan modal masing-masing.

Keadaan berikut berlaku:

 • Ariana menyimpan modal awal sebanyak Rp150 juta
 • Alex mendepositkan modal awal sebanyak IDR 350 juta
 • Ariana mempunyai kemampuan dalam pengurusan dan kewangan
 • Alex mempunyai rangkaian yang luas dalam perniagaan harta tanah
 • Sesuai dengan kedua-dua perjanjian tersebut, setiap kepakaran dinilai sesuai dengan pengiraan satu jam kerja. Pekerjaan Alex selama satu jam bernilai Rp.250.000 kerana dia memiliki kepakaran perniagaan harta tanah dan rangkaian yang luas. Sementara kerja satu jam Ariana bernilai Rp 100,000 kerana dia tidak memiliki pengalaman dalam perniagaan harta tanah.
 • Perniagaan mereka berjalan untuk jangka masa yang telah ditentukan, dengan setiap sumbangan dijelaskan dalam jadual berikut:

Bahagian Saham Dinamik

Dalam tempoh ini, rekod perniagaan mereka dikenali sebagai berikut:

 • Keuntungan usaha sama mereka adalah IDR 100 juta
 • Alex dan Ariana bersetuju bahawa 50% keuntungan perniagaan mereka digunakan untuk modal kerja, sementara selebihnya dibahagi mengikut bahagian masing-masing.

Untung berkongsi keuntungan perniagaan dengan sistem Dynamic Share Portion (split ekuiti dinamik) , maka masing-masing akan mendapat:

 • Alex mendapat keuntungan (70% x 50,000,000) = IDR 35,000,000
 • Ariana mendapat untung (30% x 50,000,000) = IDR 15,000,000

Bagaimana Sekiranya Seorang Pemilik Menjadi Kapitalis Pasif

Adalah tidak biasa untuk usaha sama menjadi perniagaan sampingan pemiliknya sehingga salah seorang pengasas (misalnya Alex) memutuskan untuk meninggalkan usaha sama itu kerana mereka mempunyai idea perniagaan lain, atau menjadi pemodal pasif.

Sekiranya keadaan ini berlaku, maka pengiraan bahagian keuntungan pemilik perniagaan menjadi seperti ini:

pembahagian ekuiti dinamik

Dalam tempoh tersebut terdapat rekod perniagaan seperti berikut:

 • Keuntungan usaha sama mereka adalah IDR 100 juta
 • Alex dan Ariana bersetuju bahawa 50% keuntungan usaha sama mereka akan digunakan untuk modal kerja. Selebihnya diagihkan kepada masing-masing mengikut bahagian.

Dengan menggunakan sistem Dynamic Equity Split , masing-masing akan mendapat:

 • Alex mendapat keuntungan (68% x 50,000,000) = IDR 34,000,000
 • Ariana mendapat keuntungan (32% x 50,000,000) = IDR 16,000,000

CATATAN: Sebagai catatan bagi anda yang ingin membina perniagaan melalui usaha sama, ada dua perkara penting yang mesti diketahui mengenai dua kaedah pembahagian hasil.

 • Sistem Dynamic Equity Split sesuai jika usaha sama itu adalah perniagaan baru, masih bersifat individu dan belum digabungkan.
 • Sekiranya usaha sama dijalankan di bawah undang-undang PT, peraturan pembagian hasil akan disesuaikan dengan peraturan PT yang berlaku di Dunia, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007.

Baca juga:  10+ Cara Mendapatkan Modal Perniagaan Tanpa / Dengan Jaminan

Memilih Jenis Modal Perniagaan Usahasama yang Betul

Masalah modal perniagaan sering memerlukan perhatian khusus daripada pengusaha. Sekiranya usaha sama anda adalah syarikat permulaan, anda tidak boleh menggunakan dana hutang dari Bank. Pilihan terbaik untuk modal memulakan perniagaan adalah dengan menggunakan dana usaha sama dari pengasas perniagaan (pengasas bersama).

Cara yang paling biasa digunakan untuk perkongsian hasil usaha sama ialah Fixed Equity Split . Walau bagaimanapun, jika anda ingin mendapatkan pengagihan keuntungan perniagaan yang lebih adil, kaedah Dynamic Equity Split adalah kaedah terbaik.

Artikel Berkaitan