12 Jenis Pinjaman Syariah Bank Mandiri yang Perlu Anda Ketahui

Jenis Pinjaman Bank Syariah MandiriBank Syariah Mandiri melalui teropongbisnis.com

Pada masa ini terdapat dua belas  jenis pinjaman Bank Syariah Mandiri yang ditawarkan kepada masyarakat Dunia. Semua jenis pinjaman ditujukan kepada orang Islam yang ingin meminjam wang di bank dan mengelakkan unsur riba.

Pinjaman di Bank Syariah ini telah menjadi salah satu jenis pinjaman yang paling banyak dicari oleh masyarakat di dunia, terutamanya umat Islam. Ini kerana pinjaman dari Bank Syariah dianggap bebas riba dan saling menguntungkan antara Bank dan orang awam yang meminjam wang.

Pinjaman jenis ini di Bank Syariah Mandiri tidak seperti pinjaman di Bank Mandiri konvensional. Sesuai namanya, Bank Syariah Mandiri mematuhi konsep asas sesuai dengan peraturan Islam sehingga tidak ada bunga yang diperbolehkan untuk pinjaman melainkan pembagian keuntungan.

Semua bank Syariah di Dunia mempunyai 3 produk unggulan, termasuk produk penggalangan dana, penyaluran dana, dan layanan perbankan. Baiklah, dalam artikel ini akan fokus membincangkan beberapa jenis pinjaman Bank Syariah Mandiri.

12 Jenis Pinjaman Bank Syariah Mandiri

Berikut adalah jenis pinjaman Bank Syariah Mandiri:

1. Pembiayaan Syariah Impian Mandiri

Impian Pembiayaan Syariah Mandiri

Pinjaman Syariah Dream adalah produk pembiayaan dari BSM bagi mereka yang ingin meminjam dalam mata wang rupiah. Pembiayaan ini diberikan kepada pekerja tetap syarikat di mana penyerahan dilakukan secara berkumpulan atau secara besar-besaran.

Pembiayaan Islam Mandiri jenis ini dapat menampung keperluan semua pekerja. Sementara kontrak yang digunakan dalam jenis pembiayaan ini adalah kontrak Wakalah Wal Muraabahah untuk pembelian barang, dan kontrak Wakalah Wal Ijarah untuk penggunaan perkhidmatan.

Baca juga:  5+ Perbezaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

2. Pembiayaan Pendidikan Bank Syariah Mandiri

Pinjaman Bank Syariah Mandiri jenis ini memberi tumpuan kepada penyediaan dana pinjaman untuk kos pendidikan, baik dalam bentuk pendidikan tinggi atau institusi pendidikan lain. Penggunaan dana ini adalah untuk membayar kos tahun persekolahan baru yang biasanya agak besar, dan juga untuk membayar kos buku.

Untuk pembiayaan ini, perjanjian atau kontrak Ijarah untuk pemindahan hak penggunaan (faedah) untuk item atau perkhidmatan dalam waktu tertentu.

3. Pembiayaan Peralatan Perubatan

Pinjaman Bank Syariah Mandiri jenis ini khusus untuk profesional yang bekerja di bidang kesihatan atau perubatan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memudahkan para profesional di sektor kesihatan mendapatkan peralatan yang diperlukan.

Pelaksanaan teknikalnya ialah Bank Syariah Mandiri menyediakan peralatan dengan membelinya dari pembekal. Pinjaman ini menggunakan kontrak murabahah, yang merupakan kontrak untuk menjual kepada pelanggan sesuai dengan harga pokok dan ditambah dengan keuntungan yang dipersetujui oleh Bank dan penerima pembiayaan.

4. Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan Islam jenis ini adalah pinjaman secara ansuran jangka pendek, sederhana dan panjang untuk tujuan membeli rumah daripada peminjam. Rumah yang dibeli adalah rumah baru dan rumah terpakai di persekitaran pemaju.

Pinjaman ini menggunakan kontrak murabahah dan sangat sesuai untuk mereka yang ingin memohon KPR Bank Syariah Mandiri.

5. Pembiayaan untuk Membeli Kenderaan Bermotor

Pembiayaan Syariah Mandiri jenis ini khusus untuk mereka yang ingin membeli kenderaan bermotor tetapi tidak mempunyai wang tunai. Pinjaman ini menggunakan kontrak murabahah.

6. Pinjaman untuk Dana Pencen

Pinjaman untuk Dana Pencen

Pinjaman Syariah jenis ini bertujuan untuk mereka yang telah bersara dan memerlukan pinjaman untuk keperluan usia tua. Pinjaman ini boleh digunakan untuk tujuan penggunaan dan pelbagai guna untuk pesara.

Pembayaran dana pencen ini ditolak dari dana pencen setiap bulan. Kontrak yang digunakan adalah kontrak ijirah dan murabahah.

7. Pembiayaan umrah dari BSM

Pinjaman Syariah Mandiri jenis ini ditujukan untuk mereka yang ingin menunaikan haji tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Manakala pembayaran balik pinjaman dilakukan secara ansuran kredit setiap bulan setelah menunaikan haji. Pembiayaan ini menggunakan perjanjian ijirah.

8. Pembiayaan Bailout Haji

Pinjaman Syariah Mandiri jenis ini ditujukan khas untuk mereka yang ingin menampung dana haji yang belum dilunaskan dan pada masa pembayaran BPIH.

Pembayaran pinjaman ini dapat dilakukan secara kredit dalam jumlah sesuai dengan perjanjian pada awal pengiriman.

9. Pinjaman Ansuran Emas BSM

Pinjaman Ansuran Emas BSM

Program pembiayaan ini dapat digunakan oleh mereka yang ingin membeli emas batangan secara ansuran atau kredit. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh BSM adalah modal untuk membeli jongkong emas dengan berat minimum 10 gram.

Namun, untuk mendapatkan pinjaman ini, pelanggan mesti memberikan jaminan kepada Bank. Cagaran adalah emas yang merupakan objek pembiayaan.

10. Pinjaman Syariah dengan Gadai janji Emas

Bank Syariah Mandiri juga memberikan pinjaman dengan menggadaikan emas. Pelanggan yang memerlukan wang tunai boleh menggadaikan emas mereka dengan cepat.

Kelebihan pinjaman Bank Syariah Mandiri adalah harga rendah dan rangkaian luas di seluruh Dunia. Pinjaman jenis ini menggunakan kontrak qardh dalam konteks rahn. Kos penyelenggaraan barang menggunakan perjanjian ijarah.

11. Pembiayaan GSM BSM Bersubsidi

Pinjaman Bank Syariah Mandiri jenis ini ditujukan kepada pelanggan yang ingin membeli rumah yang sederhana dan sihat. Rumah itu mesti mendapat kemudahan subsidi dari kerajaan. Pembiayaan ini menggunakan kontrak murabaha.

12. Pembiayaan Koperasi Pekerja

Pembiayaan jenis ini diberikan kepada pekerja melalui koperasi. Koperasi pekerja boleh memberikan pinjaman kepada ahli secara kolektif dengan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri.

Baca juga:  Cara Meminjam Wang di Bank Tanpa Cagaran

Penutup

Demikian penjelasan mengenai beberapa jenis pinjaman Bank Syariah Mandiri yang boleh anda cadangkan mengikut sebutannya. Dengan pinjaman Islam ini, pelanggan tidak perlu risau unjuran pembayaran menjadi salah kerana semuanya telah dijelaskan sejak awal. Semoga berjaya.

Artikel Berkaitan