5+ Prinsip Etika Perniagaan dan Pendekatannya di Syarikat

Prinsip Etika Perniagaan

Penerapan prinsip etika perniagaan dalam menjalankan perniagaan adalah suatu keharusan dan merangkumi semua aspek syarikat. Dalam praktik di syarikat, prinsip etika perniagaan akan membentuk nilai, norma dan tingkah laku pekerja, dari bawahan hingga atasan.

Penerapan etika perniagaan dalam sebuah syarikat akan membina hubungan yang adil dan sihat, sama ada di antara rakan sekerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat. Dan semestinya semua pihak dalam syarikat menjadikan etika perniagaan sebagai standard di tempat kerja.

Baca juga: 10 Etika dalam Perniagaan

Prinsip Etika Perniagaan di Syarikat

Dalam teori ekonomi, amalan perniagaan mesti mempunyai etika. Lalu, prinsip etika apa yang berlaku dalam aktiviti perniagaan? Berikut adalah beberapa prinsip etika perniagaan yang dimaksudkan:

1. Prinsip Autonomi

Prinsip autonomi ini berkaitan dengan sikap dan kebolehan individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai. Dengan kata lain, orang perniagaan mesti dapat membuat keputusan yang baik dan tepat, dan bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut.

Seorang pelaku perniagaan boleh dikatakan mempunyai prinsip autonomi dalam menjalankan perniagaan sekiranya dia mempunyai kesedaran sepenuhnya mengenai kewajibannya dalam menjalankan perniagaan. Maksudnya, seorang pengusaha memahami bidang pekerjaan yang sedang dilakukan, situasi yang berlaku, dan tuntutan serta peraturan yang berlaku dalam bidang itu.

Seorang pelaku perniagaan juga dikatakan mempunyai prinsip autonomi jika dia menyedari bahawa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan atau bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu, dan mempunyai risiko yang dapat terjadi untuknya dan syarikat. Prinsip autonomi bukan hanya mengikuti nilai dan norma yang berlaku, tetapi juga kesadaran dalam diri bahawa apa yang dilakukan adalah perkara yang baik.

2. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran harus menjadi asas penting dalam menjalankan perniagaan apa pun. Sebilangan besar usahawan yang berjaya, baik usahawan moden dan usahawan konvensional, mendakwa bahawa kejujuran adalah salah satu kunci kejayaan dalam perniagaan apa pun.

Prinsip kejujuran sangat penting untuk dilaksanakan oleh pengusaha. Secara amnya, perniagaan yang berjalan tanpa menetapkan prinsip kejujuran tidak akan bertahan lama.

Bagi usahawan, kejujuran dikaitkan dengan kualiti dan harga barang yang ditawarkan kepada pengguna. Dengan kata lain, menjual produk berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan dan adil adalah satu bentuk kejujuran dari seorang usahawan kepada pengguna.

Kejujuran adalah kesan yang sangat besar dalam proses menjalankan perniagaan. Setelah seorang peniaga tidak jujur ​​/ menipu pengguna, maka ini adalah permulaan kemunduran dan bahkan kehancuran perniagaan. Terutama dalam perniagaan moden seperti hari ini di mana tahap persaingan sangat tinggi.

3. Prinsip Keadilan

Adil dalam hal ini bermaksud semua pihak yang terlibat dalam perniagaan berhak mendapatkan perlakuan yang sama mengikut peraturan yang berlaku. Dengan cara itu, semua pihak yang terlibat dalam perniagaan mesti menyumbang kepada kejayaan perniagaan yang dijalankan, baik secara langsung dan tidak langsung.

Dengan menerapkan prinsip keadilan ini dengan benar, semua pihak yang terlibat dalam perniagaan, baik hubungan internal maupun hubungan luar, akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hak masing-masing.

4. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan ini bermaksud bahawa aktiviti perniagaan yang dijalankan memberi keuntungan kepada semua pihak. Berbeza dengan prinsip keadilan yang menuntut agar semua pihak tidak merasa dirugikan, prinsip saling menguntungkan ini menuntut hak dari segi faedah aktiviti perniagaan.

Prinsip saling menguntungkan merangkumi sifat dan tujuan perniagaan itu sendiri. Dalam praktiknya, prinsip ini berlaku dalam proses perniagaan yang baik di mana pengusaha ingin mendapat keuntungan dan pengguna ingin mendapatkan barang atau perkhidmatan yang memuaskan.

5. Prinsip Kesetiaan

Prinsip kesetiaan berkaitan dengan proses menjalankan perniagaan yang dijalankan oleh pekerja, baik pihak pengurusan, atasan, dan bawahan. Kesetiaan dapat dilihat dari cara bekerja dan kesungguhan dalam menjalankan perniagaan sesuai dengan visi dan misi (baca: memahami visi dan misi ) syarikat.

Dengan kata lain, penerapan prinsip kesetiaan bermaksud majikan dan unsur-unsur di dalamnya tidak boleh mencampuradukkan urusan peribadi dengan urusan kerja.

6. Prinsip Integriti Moral

Dalam menjalankan perniagaan, perniagaan mesti mempunyai prinsip integriti moral yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga nama baik syarikat dan kekal sebagai syarikat yang dipercayai oleh pengguna.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik perniagaan, pekerja, dan pengurusan syarikat .

Pendekatan Etika Perniagaan

Dalam menjalankan prinsip etika perniagaan yang disebutkan di atas, diperlukan pendekatan. Beberapa pendekatan etika perniagaan adalah:

1. Pendekatan Utilitarian

Dalam pendekatan ini, semua tindakan yang diambil mesti berdasarkan pemahaman tentang akibatnya. Maksudnya, seorang usahawan mesti dapat memberikan faedah baru kepada masyarakat dengan kos serendah mungkin tanpa membahayakan orang lain.

3. Pendekatan Hak Individu

Dalam pendekatan ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk saling menghargai tindakan. Namun, apabila suatu tindakan dianggap menyebabkan perpecahan atau bertentangan dengan hak pihak lain, maka tindakan tersebut harus dihentikan / dielakkan.

4. Pendekatan Keadilan

Dalam tindakan ini, semua orang yang berhak membuat keputusan berada dalam kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam melayani pelanggan, baik individu maupun kumpulan. Pendekatan etika perniagaan ini akan menguntungkan jangka pendek dan panjang.

Baca juga:  Petua Membuka Perniagaan pada tahun 2018

Demikian penjelasan ringkas mengenai prinsip etika perniagaan dan pendekatannya dalam syarikat. Semoga bermanfaat.

Artikel Berkaitan