Perdagangan Antarabangsa: Definisi, Faedah, Jenis dan Faktor Pemacu

Perdagangan AntarabangsaIlustrasi perdagangan antara negara

Definisi Perdagangan Antarabangsa

Apakah maksud perdagangan antarabangsa ( perdagangan antarabangsa) dan apakah faedah bagi ekonomi di sesebuah negara? Bagi mereka yang belajar ekonomi, sudah tentu mereka sudah biasa dengan topik ini kerana ia sering dibincangkan.

Perdagangan Antarabangsa adalah interaksi antara negara dalam bentuk jual beli barang dan perkhidmatan berdasarkan kesepakatan bersama. Kerjasama antarabangsa dalam bidang perdagangan bukanlah sesuatu yang baru saja dimulai, tetapi sudah ada sejak Zaman Pertengahan.

Hubungan ekonomi antara negara merangkumi tiga bentuk hubungan, termasuk:

 • Pertukaran hasil atau output dari satu negara dengan negara lain, atau yang kita ketahui sebagai perdagangan antarabangsa
 • Hubungan dalam bentuk akaun piutang antara negara
 • Pertukaran atau aliran pengeluaran atau kaedah pengeluaran

Salah satu tujuan perdagangan antarabangsa adalah untuk meningkatkan KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) atau jumlah nilai pengeluaran barang dan perkhidmatan di sebuah negara selama satu tahun. Kesan perdagangan antarabangsa dapat dirasakan dari segi kepentingan sosial, politik dan ekonomi untuk membantu mendorong kemajuan perindustrian, pengangkutan, globalisasi dan kehadiran syarikat multinasional.

Perdagangan Antarabangsa Secara Umum

Perdagangan boleh ditafsirkan sebagai proses pertukaran yang berlaku berdasarkan persetujuan bersama pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Negara-negara di dunia belum dapat menghasilkan semua barang dan keperluan mereka sendiri, mereka mesti mendapat bantuan dari negara lain.

Proses ini kemudian menjadi aktiviti perdagangan antara negara, atau kegiatan eksport-import. Perdagangan antara negara disebut perdagangan antarabangsa.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahawa pengertian perdagangan antarabangsa adalah aktiviti jual beli yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, di mana ini berlaku sebagai hasil sumber daya negara yang terhad. Perdagangan antara negara memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan negara yang tidak dapat dihasilkan di negara itu, baik kerana keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, atau kemahiran.

Kedua-dua pihak boleh menjadi antara individu (individu dan individu), antara individu dengan pemerintah sesebuah negara, atau antara pemerintah setiap negara.

Oleh itu perdagangan antara negara membolehkan:

 • Penjualan atau pertukaran barang dan atau perkhidmatan antara negara
 • Kerjasama ekonomi antara negara di seluruh dunia
 • Pengaruh terhadap perkembangan eksport dan import serta Neraca Pembayaran / Neraca Pembayaran (NPI) sesebuah negara
 • Pertukaran dan pengembangan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya
 • Pergerakan sumber daya melalui sempadan negara, baik sumber manusia, sumber semula jadi, dan sumber modal

Artikel lain:  Senarai Negara Terkaya di Dunia Hari Ini Berdasarkan KDNK Per Kapita

Faedah Perdagangan Antarabangsa

Setelah memahami maksud perdagangan antarabangsa, tentunya kita juga perlu mengetahui apa faedahnya. Kewujudan kerjasama antarabangsa dalam bidang perdagangan dapat memberikan beberapa kebaikan dan faedah yang dapat diperoleh dari setiap negara yang bekerjasama dalam sektor perdagangan.

Faedah ini merangkumi:

 1. Dapat memperoleh barang atau perkhidmatan yang tidak dapat dihasilkan sendiri kerana perbezaan sumber semula jadi, kemampuan sumber manusia, teknologi dan lain-lain.
 2. Boleh meluaskan pasaran dengan tujuan meningkatkan faedah pengkhususan
 3. Membolehkan pemindahan teknologi moden memahami teknik pengeluaran yang lebih cekap dan moden dari segi pengurusan.
 4. Dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sesebuah negara
 5. Menambah pertukaran wang asing dari eksport
 6. Perdagangan antarabangsa dapat membuka pekerjaan di sebuah negara
 7. Menjalin persahabatan dengan negara lain
 8. Meningkatkan pengagihan sumber semula jadi negara

Pemacu Perdagangan Antarabangsa

Kerjasama antarabangsa dalam bidang perdagangan berlaku kerana beberapa faktor pendorong yang memerlukan negara bekerjasama dalam sektor perdagangan. Oleh kerana setiap negara tidak dapat memenuhi sepenuhnya keperluan negaranya tanpa sumber dari negara lain, ia dapat dari sumber semula jadi, sumber daya manusia, modal dan dari segi teknologinya.

Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong kemunculan perdagangan antarabangsa:

1. Kewujudan pasaran bebas

Kebebasan ekonomi atau liberalisme mula ditanamkan dalam perdagangan antarabangsa. Sesiapa sahaja berhak untuk meningkatkan dan memperluas pasarannya untuk menjual produk ke seluruh negara.

Pasar bebas diperlukan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara yang berpeluang meningkatkan pendapatan negara. Kebebasan ekonomi adalah pencetus bagi individu dan kumpulan untuk bersaing dalam meningkatkan pasaran dan meningkatkan pengeluaran.

2. Terdapat perbezaan keadaan geografi

Setiap negara mempunyai keadaan geografi yang berbeza dengan negara lain yang menyebabkan perbezaan sumber yang dihasilkan.

Sebagai contoh, rempah hanya terdapat di kawasan tropika seperti Dunia, sehingga Dunia menjadi pembekal rempah terbesar di beberapa negara barat. Setiap negara tidak dapat memenuhi semua sumber yang diperlukan sehingga perlu bertukar dengan negara lain.

3. Meningkatkan Perkembangan Teknologi dan Maklumat

Pada masa ini, interaksi dengan negara-negara lain tidak harus bersemuka, kerana semua komunikasi kini dapat dilakukan dengan teknologi maklumat berasaskan internet.

Perkembangan peralatan digitalisasi dan komunikasi telah mendorong setiap negara untuk meningkatkan pengeluarannya untuk dipasarkan oleh negara lain dengan anggapan bahawa negara tersebut tidak dapat menyediakan barang atau perkhidmatan ini.

4. Perbezaan Teknologi

Bukan hanya perbezaan sumber semula jadi, tetapi perbezaan sumber manusia juga dapat menyebabkan perbezaan kemampuan dari segi teknologi. Perbezaan teknologi ini menyebabkan sebuah negara yang hanya dapat menghasilkan barang mentah mesti dieksport ke negara lain untuk diproses dan diimport kembali ke negara mereka dengan harga yang lebih mahal.

Sebaliknya, jika sebuah negara hanya maju dalam teknologi tanpa bekalan sumber semula jadi, ia memerlukan bantuan dari negara lain. Inilah peranan bentuk perdagangan antarabangsa yang saling menguntungkan

5. Jimat Kos

Perdagangan antarabangsa dianggap mampu menghasilkan pasaran yang lebih luas dan lebih banyak pendapatan daripada jika hanya dihasilkan di dalam negeri. Sehingga pengeluaran berskala besar tentu dapat menjimatkan kos yang harus dikeluarkan untuk pengeluaran (kos tetap) .

Baca juga:  Perjanjian dan Tahap Antarabangsa

Jenis Perdagangan Antarabangsa

Terdapat beberapa jenis perdagangan antarabangsa yang dilakukan antara negara dan kumpulan negara. Merujuk kepada definisi perdagangan antarabangsa di atas, seperti beberapa jenis adalah seperti berikut:

1. Eksport dan Import

Bentuk perdagangan antarabangsa yang paling biasa. Ada dua cara untuk melakukan eksport, iaitu eksport biasa (melalui ketentuan yang berlaku) dan eksport tanpa L / C (barang dapat dikirim melalui izin dari jabatan perdagangan).

2. Barter

Pada masa ini, pertukaran barang atau pertukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan antarabangsa. Jenisnya termasuk barter langsung, pertukaran barter, pembelian kaunter dan bay back barter.

3. Penghantaran

Konsinyasi adalah penjualan dengan menghantar barang ke luar negeri di mana tidak ada pembeli khusus ke luar negara. Penjualan boleh dilakukan melalui pasar bebas atau pasaran perdagangan melalui lelongan

4. Urusan Pakej

Perdagangan dilakukan melalui perjanjian perdagangan (perjanjian perdagangan)  dengan negara lain.

5. Penembusan Sempadan

Perdagangan yang timbul dari dua negara yang berdekatan untuk memudahkan penduduk melakukan transaksi antara satu sama lain.

Perdagangan antarabangsa menjadi agenda penting negara bukan hanya untuk keuntungan komersial, tetapi juga dari segi kerjasama antara negara.

Baca juga:  Pembangunan Ekonomi dan Tujuannya

Kesimpulannya

Di atas adalah penjelasan mengenai makna perdagangan antarabangsa, faedah, jenis, dan faktor pendorong. Semoga artikel ini dapat meluaskan cakrawala kita mengenai faedah kerjasama antarabangsa dan perkara-perkara yang berkaitan dengan topik ini.

Artikel Berkaitan