Definisi Pampasan: Makna, Tujuan, Jenis, dan Dasar dalam Perniagaan

Memahami Pampasan adalahIlustrasi Pampasan

Memahami Pampasan Adalah

Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan pampasan ( pampasan )? Definisi pampasan adalah semua faedah yang diterima oleh pekerja untuk perkhidmatannya atau bekerja kepada organisasi / syarikat di mana pampasan boleh berupa wang atau barang, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pampasan dalam bentuk wang, yang bermaksud bahawa pekerja dibayar sejumlah mata wang untuk pekerjaannya. Manakala pampasan dalam bentuk barang, berarti pekerja dibayar dengan barang tertentu untuk jasanya.

Istilah pampasan berkait rapat dengan ganjaran kewangan (ganjaran kewangan) yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hubungan pekerjaan. Biasanya pampasan diberikan dalam bentuk kewangan (wang) kerana perbelanjaan kewangan yang dilakukan oleh organisasi.

Memberi pampasan yang baik kepada pekerja / pekerja akan memberi kesan positif kepada organisasi, termasuk:

 1. Menggalakkan pekerja untuk cemerlang dan bekerja lebih keras
 2. Syarikat ini mendapat pekerja berkualiti
 3. Memudahkan proses pentadbiran dan aspek undang-undang
 4. Menjadi tarikan untuk pencari kerja yang berkualiti
 5. Syarikat ini mempunyai kelebihan tersendiri berbanding pesaing

Memahami Pampasan Menurut Pakar

Untuk lebih memahami apa itu pampasan, kita dapat merujuk kepada pendapat pakar berikut:

1. Ringkas

Menurut Sedarmayanti (2011: 239), tanggapan mengenai pampasan adalah apa-apa yang diterima oleh pekerja sebagai ganjaran atas pekerjaan mereka.

2. Husein Umar

Menurut Husein Umar (2007: 16), definisi pampasan adalah segala yang diterima oleh pekerja, sama ada dalam bentuk gaji, upah, insentif, bonus, premium, rawatan perubatan, insurans, dan lain-lain, dan sejenisnya, yang dibayar terus oleh syarikat.

3. Wibowo

Menurut Wibowo (2007: 461), makna pampasan adalah pencapaian balas terhadap penggunaan tenaga kerja atau perkhidmatan yang telah diberikan oleh pekerja kepada syarikat.

4. Andrew F. Sikula

Menurut Andrew (dipetik oleh AA Anwar Prabu Mangkunegara 2009: 83), makna pampasan adalah apa sahaja yang dibentuk atau dianggap sebagai ganjaran atau setara.

5. Alex S. Nitisemito

Menurut Alex S. Nitisemito (1986: 149), makna pampasan adalah ganjaran yang diberikan oleh syarikat kepada pekerjanya yang dapat dinilai dalam bentuk wang dan mempunyai kecenderungan untuk diberikan secara berkala.

6. T. Hani Handoko

Menurut T. Hani Handoko (2001: 155), tanggapan mengenai pampasan adalah segala yang diterima oleh pekerja sebagai pampasan untuk pekerjaan mereka.

Baca juga:  Definisi Insentif

Dasar Pampasan dalam Perniagaan

Dalam perniagaan atau syarikat, pampasan didefinisikan sebagai bentuk pendapatan dalam bentuk wang yang diberikan secara langsung kepada pekerja atau anggota perniagaan sebagai balasan atas perkhidmatan yang telah diberikan kepada syarikat.

Pampasan sering dikaitkan dengan gaji, tetapi tidak semua jenis pampasan dapat dianggap sebagai gaji. Terdapat beberapa syarat pampasan dalam perniagaan atau syarikat, iaitu:

1. Upah atau Gaji

Upah / gaji adalah pembayaran wajib yang diterima oleh pekerja dari syarikat. Upah / gaji berkaitan dengan kadar setiap jam, jadi semakin lama bekerja dalam hitungan jam, semakin besar upah atau apa yang disebut gaji lebih masa di luar waktu bekerja.

2. Galakan

Syarikat biasanya memberikan insentif gaji sebagai bentuk upah di luar gaji pokok. Umumnya diberikan apabila syarikat mendapat lebih banyak keuntungan atau kerana usaha lain untuk mengurangkan kos.

3. Elaun

Biasanya disebut faedah yang biasanya diberikan kepada pekerja syarikat dalam bentuk insurans nyawa dan kesihatan, program pencen atau lain-lain.

4. Kemudahan

Kemudahan syarikat juga boleh dikatakan sebagai bentuk pampasan dalam bentuk kesenangan dan keselesaan bagi pekerjanya, seperti kereta, gim di pejabat, tempat letak kenderaan khas untuk pekerja tertentu dan lain-lain.

Baca juga: Pengurusan Sumber Manusia

Jenis pampasan

Selanjutnya, pampasan berdasarkan jenis boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu:

 1. Pampasan kewangan langsung , iaitu gaji atau upah yang dibayar kerana kewajiban atau pokok, misalnya pembayaran asas, pembayaran intensif dalam bentuk bonus dan komisen.
 2. Pampasan kewangan tidak langsung , iaitu pampasan dalam bentuk pembayaran di luar kewajipan. Syarikat mempunyai hak untuk memberikan atau tidak memberikan pampasan tambahan untuk pekerjanya melainkan jika diperlukan seperti cuti bersalin.
 3. Pampasan bukan kewangan , iaitu pampasan yang diberikan hanya jika anggota dapat menyelesaikan pekerjaan yang mencabar dan dapat mencapai sasaran syarikat dengan cara yang inovatif.

Pampasan adalah satu bentuk penghargaan untuk pekerja atau anggota syarikat yang penting untuk mendapatkan polisi tertentu. Tanpa pampasan, ia dapat mengurangkan nilai sumber daya manusia di sebuah syarikat kerana kurangnya semangat dan cita-cita untuk bersaing.

Terutama jika gaji pokok yang diberikan oleh syarikat tidak sesuai dengan usaha para pekerja. Sudah tentu akan ada banyak pekerja yang memilih untuk mencari pekerjaan lain. Walaupun merekrut pekerja baru lebih sukar daripada mengembangkan syarikat yang sudah ada.

Tujuan Memberi Pampasan

Berikut adalah beberapa tujuan untuk memberi pampasan kepada pekerja:

 1. Bentuk penghargaan untuk pekerja
 2. Sebagai jaminan kewajaran gaji pekerja
 3. Dalam usaha mengekalkan pekerja dan mengurangkan perolehan
 4. Untuk mendapatkan pekerja yang berkualiti
 5. Usaha mengawal kos
 6. Mematuhi peraturan syarikat nasional

Melalui pampasan, bagaimana perniagaan atau syarikat boleh dikatakan berjaya mencapai kejayaan sistem yang telah dibuat? Apa kriteria? Sebuah syarikat boleh dikatakan berjaya dalam mencapai sistem hanya jika mencapai yang berikut:

 • Syarikat ini dapat mengekalkan individu yang kompeten dan berkelayakan
 • Syarikat dapat mencapai sasaran dan tujuan lebih cepat daripada yang dirancang
 • Memberi spektrum tingkah laku yang lebih luas untuk semua ahli syarikat
 • Pencapaian keadilan atau kesaksamaan untuk semua pekerja tanpa ada ketaksamaan
 • Sesuai dengan ketentuan peraturan di suatu daerah (misalnya UMR).

Artikel lain:  Memahami Struktur Organisasi

Kriteria untuk Memberi Pampasan

Memberi pampasan tidak boleh cuai dan mesti disertakan dengan pertimbangan yang mempunyai asas. Polisi pampasan dalam syarikat berdasarkan perkara berikut:

1. Harga atau Nilai Pekerjaan

Penilaian harga kerja mesti menjadi keutamaan dalam menentukan tindakan pampasan yang mesti dirancang oleh syarikat. Penilaian harga kerja boleh berdasarkan dua perkara. Pertama, berdasarkan jenis kepakaran pekerjaan, tahap risiko dan kerumitan.

Kedua, dengan meninjau harga pampasan dari organisasi lain yang dapat dijadikan penanda aras untuk menentukan harga. Tinjauan harga penting untuk mengekalkan pekerja yang berkelayakan dari kemungkinan pengunduran diri.

2. Sistem pampasan

Sistem pampasan dapat dilakukan melalui dua perkara, iaitu kerana pencapaian dan kerana masa. Anda sebagai pemimpin syarikat dapat memberikan pampasan berdasarkan pencapaian yang boleh dicapai oleh pekerja seperti mencapai sasaran. Pampasan pencapaian akan menjadikan pekerja anda bersaing untuk mendapatkan yang terbaik untuk mendapatkan bonus.

Namun, di syarikat tertentu sukar untuk menentukan pampasan melalui pencapaian, ia dapat ditipu melalui sistem waktu. Oleh itu, pekerja hanya akan mendapat bonus apabila bekerja dari masa ke masa, misalnya gaji lebih masa.

Baca juga:  Definisi Pemodenan

Itu adalah beberapa perkara yang berkaitan dengan definisi pampasan, jenis, objektif, dan polisi dalam syarikat atau perniagaan. Semoga bermanfaat.

Artikel Berkaitan