Definisi Kerjasama: Makna, Faedah, dan Beberapa Bentuk Kerjasama

Definisi KerjasamaIlustrasi Kerjasama

Definisi Kerjasama Secara Umum

Apa yang dimaksud dengan kerjasama ( kerjasama )? Memahami kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kumpulan untuk mencapai tujuan bersama.

Kerjasama adalah interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia kerana manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan.

Kerjasama boleh berlaku apabila individu yang bersangkutan mempunyai minat dan kesedaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan minat bersama.

Pengertian Kerjasama Menurut Pakar

Dalam sosiologi , definisi kerjasama adalah bentuk interaksi sosial dengan sifat bersekutu yang berlaku apabila terdapat sekelompok orang yang mempunyai pandangan yang sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Inilah definisi kerjasama menurut pakar:

1. Pamudji

Menurut Pamudji, pengertian kerjasama adalah kerja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antara individu yang bekerjasama sehingga matlamat dinamik dapat dicapai. Dia seterusnya berpendapat bahawa unsur-unsur utama kerjasama adalah tiga iaitu kewujudan individu, adanya interaksi dan adanya tujuan yang sama.

2. Charles H. Cooley

Seorang pakar bernama Charles H. Cooley berpendapat, kerjasama akan timbul jika orang menyedari bahawa mereka mempunyai minat yang sama dan pada masa yang sama mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang cukup tentang diri mereka untuk memenuhi kepentingan kepentingan tersebut.

3. Rosen

Menurut Rosen, gagasan kerjasama adalah sumber yang dianggap sangat efisien untuk kualiti perkhidmatan, terutama dalam konteks kerjasama ekonomi, terutama jual beli.

4. Thomson dan Perry

Menurut Thomson dan Perry, pengertian kerja sama adalah suatu aktiviti yang mempunyai tahap yang berbeda mulai dari tahap koordinasi dan juga kerjasama hingga kolaborasi berlangsung dalam suatu kegiatan.

5. Tangkilisan

Menurut Tangkilisan, gagasan kerjasama adalah sumber kekuatan yang timbul dalam sesebuah organisasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan juga tindakan organisasi tersebut.

Artikel lain:  Memahami Struktur Organisasi

Definisi Kerjasama dalam Dunia Perniagaan

Menurut BusinessDictionary , gagasan kerjasama adalah pengaturan perkongsian yang saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua atau lebih bidang perniagaan. Kerjasama ini adalah sesuatu yang bermanfaat kerana beberapa masalah menjadi lebih ringan.

Selain itu, kerjasama bukan sekadar mencari dana. Sebilangan ahli perniagaan lebih suka menjalin hubungan yang menguntungkan dengan rakan pesaing.

Daripada bersaing yang akhirnya membuat tekanan, lebih baik melengkapkan perkara yang tidak dimiliki. Terutama semasa kecemasan. Contohnya pembekal ikan. Apabila suatu hari kehabisan stok, dia dapat mencari ikan kepada pembekal lain.

Jenis Kerjasama

Dalam dunia perniagaan, setiap ahli yang menyertai perkongsian mesti menyumbang sama ada dalam bentuk idea, dana, harta benda atau gabungannya. Kerana ini dilakukan oleh beberapa sektor perniagaan, sudah tentu pembahagian saham, hak pengurusan, liabiliti akan berbeza.

1. Pembahagian Hasil

Ini adalah bentuk kerjasama perniagaan yang paling sederhana. Dalam dunia perkongsian, sistem pembahagian keuntungan biasanya dilakukan oleh perniagaan kecil. Sebagai contoh, kami mengajak rakan, saudara atau saudara untuk menjadi pelabur. Pembahagian hasil ini akan disusun bersama mengikut perjanjian.

2. Menciptakan Peluang Perniagaan

Sistem ini biasanya dikenali sebagai Peluang Perniagaan yang menawarkan faedah kepada orang lain atau entiti perniagaan yang menjalankannya. Contohnya seorang penulis yang menerbitkan buku, maka dia mengajak seseorang untuk bekerjasama untuk membantu menjualnya.

Nanti keuntungan akan dikongsi oleh penulis buku dan pemasar. Kaedah ini hampir sama dengan sistem francais.

3. Membina, Mengendalikan dan Memindahkan (BOT)

Jenis kolaborasi ini biasa digunakan dalam perniagaan harta tanah. Sistem BOT ini bergantung pada kemampuan seseorang untuk melobi pemilik tanah untuk bekerjasama. Biasanya tanah tersebut dikendalikan untuk membina perniagaan dalam jangka masa tertentu.

Pada peringkat seterusnya, seseorang mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dan memberikan faedah mengikut perjanjian yang telah dipersetujui.

4. Usahasama

Joint Venture adalah sistem bersama yang dijalankan oleh beberapa orang. Manfaat sistem ini adalah pembahagian risiko. Di samping itu, sistem usaha sama juga termasuk dalam aktiviti pelabur asing dan ini juga telah diatur oleh pemerintah. Sudah tentu kerjasama ini sangat bermanfaat, termasuk:

  • Dapatkan modal dari orang asing
  • Dapatkan lebih banyak pengalaman kerana kami juga dapat mempelajari pengurusannya
  • Boleh menembusi pasaran asing
  • Akses asing melalui sumber tempatan lebih mudah
  • Dengan menggunakan rakan tempatan, lebih mudah pihak asing menjangkau pasaran domestik

5. Penggabungan

Secara sederhana, penggabungan didefinisikan sebagai penggabungan yang melibatkan dua atau lebih syarikat yang kemudian melahirkan syarikat baru. Penggabungan juga boleh disebut pemerolehan syarikat yang akan dibangunkan. Dalam kes ini, satu syarikat akan kekal berdiri dan selebihnya akan digabungkan menjadi syarikat tersebut.

Kelebihan sistem penggabungan ini dapat mencairkan pesaing dan mewujudkan syarikat baru tetapi lebih kuat dalam menghadapi persaingan pasaran. Di samping itu, objektif utama penggabungan adalah untuk meningkatkan modal dan mengembangkan barisan pengeluaran.

6. Penyatuan

Perbezaan antara penggabungan dan penggabungan adalah penggabungan satu syarikat yang masih berdiri dan bergabung dengan yang lain, sementara penggabungan menggabungkan dua atau lebih syarikat dan melahirkan nama baru. Kerana semua syarikat telah bergabung, status undang-undang telah hilang.

Kini, kelebihan penyatuan ini adalah menjimatkan pengeluaran yang hampir muflis dan mengurangkan pesaing. Selain itu, saluran pengedaran lebih selamat dan syarikatnya lebih besar.

7. Francais atau Francais

Francais ini adalah penggunaan harta intelek perniagaan / jenama yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Sistem ini juga dapat dikatakan sebagai saluran pengedaran terakhir kepada pengguna, tetapi Frenchisor memberikan hak kepada perniagaan untuk menggunakan nama, jenama dan prosedur khusus mereka.

Jenis perniagaan yang paling sering menggunakan sistem ini ialah kedai, makanan ringan dan makanan masakan lain. Uniknya, francais asing lebih berminat kerana telah berkembang. Namun, ini tidak bermaksud bahawa francais tempatan tidak bagus kerana banyak francais tempatan berkembang dengan pesat.

Baca juga:  Perjanjian Antarabangsa 

Sekarang, dengan mengetahui makna kerjasama, faedah, dan jenis, sekurang-kurangnya akan lebih mudah untuk menentukan jenis kerjasama yang sesuai untuk perniagaan anda. Semoga bermanfaat!

Artikel Berkaitan